• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Mora kommun följer upp energikraven vid nybyggen med hjälp av ny metod

Mora kommun följer upp energikraven vid nybyggen med hjälp av ny metod

Som första i landet har Mora kommun valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den nya DUR-metoden. Metoden har visat sig kunna reda ut tidigare problem med energiberäkningar i fastigheter och kan göra detta med god precision.

Bild

Särskilda boendet Ekbacken i Mora, ett av de boenden som klarat av den avtalade energianvändningen.

Som fastighetsägare måste Mora kommun säkerställa att driftskostnaderna i sina fastigheter hålls på en låg nivå. Detta för att klara de framtida utmaningarna för ekonomi och hållbarhet.

”Tidigare har vi känt stor frustration över att bristen i uppföljning av hur mycket energi som går åt i fastigheter, i förhållande till den energianvändning vi har ställt krav på. Vad händer om byggnaden drar mer energi än beräknat och vilket ansvar har då entreprenören?” säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare på Mora kommun.

”Det har funnits en otydlighet i dagens energikrav, vilket kunnat leder till snedvriden konkurrens. Med DUR-metoden försvinner den otydligheten anser jag”, fortsätter Elfqvist.

Skanska har byggt kommunens särskilda boende Ekbacken och LSS-boendet Ljungvägen i Canadaområdet. I en aktuell slutrapport visas att energianvändningen i de båda fastigheterna har klarat de uppställda kraven Skanska har kontinuerligt arbetat med att klara den avtalade energianvändningen på 74 kWh/m²/år. Det målet är nu nått, vilket DUR-metoden har medverkat till.

DUR-metoden går i korthet ut på att byggherren, i det här fallet Mora kommun håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt, under en sammanhängande tolvmånadersperiod.

Om energikravet inte uppnås får entreprenören möjlighet att på egen bekostnad genomföra åtgärder för att klara energikraven. Entreprenören betalar ett vite, en avgift, till byggherren om det visar sig att energikraven inte har uppfyllts efter ett år. Avgiften betalas under den tid som det tar att uppnå energikraven.

Å andra sidan betalar Mora kommun som byggherre en bonus till entreprenören om det skulle visa sig att energikraven överträffats efter tolvmånadersperioden.

Senast uppdaterad: 15 maj 2019