Åtgärdsplan beslutades för skolan

För- och grundskoleförvaltningen beslutade på onsdagen den 15 maj om en åtgärdsplan för att minska underskottet inom skolan och för att kunna genomföra nya satsningar, bland annat på en resursskola från hösten.

Illustration över ett äpple på två böcker.

Förslaget innebär att kostnaderna minskar med drygt 2 miljoner kronor för höstterminen i år. Det möjliggör bland annat en satsning på en ny resursskola från hösten. Resursskolan ger möjlighet att samla resurser för att ge stöd till de elever som har störst behov.

För- och grundskolenämnden ändrade beslutade att Noret 7–9 inte ska behöva minska sina kostnader, vilket var en del av ursprungsförslaget. Nämnden anser att Noretskolan 7-9 redan har genomfört tillräckliga besparingsåtgärder.

Skolfrånvaron är ett växande problem i samhället. Därför kommer det också att finnas möjligheter att ansöka om stöd för till så kallade hemmasittare.

”Idag finns det elever med dubbla funktionsnedsättningar och stora behov som är svåra att stödja för en enskild verksamhet. Genom en resursskola samlar vi kompetensen för att ge dessa elever rätt stöd”, förklarar skolchef Inga-Lena Spansk.

Från 2018 ligger ett underskott på personalsidan på nästan 12 miljoner kronor. För att möjliggöra satsningarna och för att minska underskottet föreslås effektiviseringsåtgärder. Totalt kommer 4,9 miljoner att sparas in 2020 på de fyra skolorna Morkarlbyhöjden 7-9, Våmhus F-6, Sollerön F-6 och Bjäkenbacken F-6. Det innebär att omkring 13 tjänster kan försvinna, fördelat på de aktuella skolorna.

Rektorerna på de fyra skolorna ska nu ta fram förslag på konkreta åtgärder för att minska kostnaderna. Målet är att ekonomin är i balans vid utgången av 2020.

”Det handlar då i första hand outbildad personal. På någon skola handlar det om en enstaka tjänst, på en annan kan det röra sig om flera. Men denna effektivisering ger möjlighet till en bättre organisation och till att skapa resursskolan,” säger skolchef Inga-Lena Spansk.

”Undervisningen kommer även i fortsättningen att ha en bra kvalitet”, fortsätter skolchef Inga-Lena Spansk.

Högstadieskolorna kommer att kunna behålla sin stödverksamhet, men däremot kan det bli större klasser.

”Större klasser på högstadiet skapar mer luft i schemat och det kan ge mer tid för planering och efterarbete åt lärarna. Det kan också skapas halvklasser i vissa ämnen”, säger Rose-Mari Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden.

”Större klasser ställer högre krav på ledarskap, struktur och tillgänglighet på lektionerna, där var och en arbetar med det som den är utbildad för. Vi har redan påbörjat detta arbete genom att anställa studiepedagoger som avlastar lärarna på högstadiet”, fortsätter Rose-Mari Bogg (C).

Det innebär även en fortsättning på projektet ”Samverkan för bästa skola”, som Mora kommun just nu arbetar med. Till hösten kommer det att fokusera på just tillgänglighet.

”Grunden i åtgärdsförslaget handlar om en långsiktig och hållbar skola, både när det gäller pedagogik och ekonomi”, säger Rose-Mari Bogg (C).

Åtgärdsplanen beslutades av för- och grundskolenämnden den 15 maj.

Senast uppdaterad: 11 november 2019