Sämre företagsklimat i Mora

Företagarna i Mora ger lägre betyg för företagsklimatet och förutsättningarna att driva företag i Mora kommun enligt Svenskt Näringslivs rikstäckande enkätundersökning som presenterats under tisdagen.

Flygbild över Mora kyrka och Zorngården sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. Som grund för rankingen skickar de ut en enkät till ett antal utvalda företag, för Moras del är det runt 200 företag som fått den. Idag presenterar Svenskt Näringsliv svaren från enkäten, rankingen där kommunerna jämförs med varandra kommer i september.

För Moras del sjunker företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen från 3,79 till 3,58 på en 6-gradig skala. Största tappet på en enskild fråga är på vad företagen anser om vägnät, tåg- och flygförbindelser. Där sjunker betyget för 2019 till 2,47 från redan låga 2,85 i undersökningen 2018. Ett annat område med negativ trend är företagarnas uppfattning om kommunens upphandling, där sjunker betyget för andra året i rad för att i år hamna under snittet i riket.

Att vi skulle få låga betyg på frågorna gällande kommunikationer och infrastruktur kommer inte som någon större överraskning säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande. Vi är helt överens med näringslivet att vår infrastruktur måste bli bättre. Vi jobbar stenhårt på att få igång flyget till Stockholm igen och vi gör en storsatsning tillsammans med Trafikverket för att förbättra trafikflödet genom Mora. Det kommer att bli ännu värre ett tag nu under byggnationen av Genomfart Mora men när arbetet är avslutat kommer trafiken att flyta på ett betydligt bättre sätt. När det gäller upphandling är det inte bra att resultaten sjunker, och det tar vi på allvar och arbetar vidare med.

En annan fråga som är viktig just nu är våra planer på att införa Rättviksmodellen som är ett sätt att fakturera tillsynsavgiften efter genomförd tillsyn i stället för att som nu fakturera i förskott. Det kommer att ge den tydlighet som företagarna efterfrågar när det gäller taxor och avgifter menar Anna Hed.

Vad som däremot är glädjande är att betyget för skolans attityder till företagande har en positiv utveckling för tredje året i rad. Vi haft ett stort fokus på att utveckla det området genom bland annat projektet Morakontraktet berättar Caroline Smitmanis Smids som är utvecklingschef på Mora kommun och chef för den enhet där näringslivsfrågor hanteras i kommunen.

Vi kommer såklart att analysera resultatet tillsammans med resultatet från SKL:s insiktsmätning och inleda en dialog med näringslivet kring resultatet. Vi jobbar redan nu i ett projekt tillsammans med Tillväxt & Tillsyn, Orsa och Älvdalen för att öka förståelsen för varandras roller, det gäller såväl tjänstemän, politiker och företagare. Även om det känns lite deppigt idag, är det viktigt att vi inte tappar gnistan utan fortsätter att arbeta systematiskt och fokuserat för att skapa ett bättre företagsklimat i Mora avslutar Caroline Smitmanis Smids.

Senast uppdaterad: 21 maj 2019