Nytt samarbetsavtal ska gynna teknikföretagen i Mora

Mora kommun kommer att ge stöd till föreningen Wajrum fram till och med 2021, enligt ett förslag till kommunstyrelsen. Syftet är att skapa affärsnytta hos industrin och teknikföretagen i Mora.

Foto på en robot i en fabrik.

Wajrum är en ideell förening med en rad medlemmar bland teknikföretag i norra Dalarna. Föreningen har sedan 2008 initierat och drivit en rad olika utvecklings- och kompetenshöjande projekt i samverkan med Mora kommun.

Ett annat viktigt resultat är nätverkssamarbetet mellan medlemsföretagen.

I samarbetsavtalet med Mora kommun ska Wajrum bland annat initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt på lokal, regional och nationell nivå, kartlägga industrins kompetensbehov, samt stärka industriföretagens kompetensförsörjning och utbytet mellan industrin och skolorna.

Enligt förslaget till samarbetsavtal, ska Mora kommun bidra med 200 000 kronor per år till Wajrum fram till och med 2021. Detta under förutsättning att övriga samarbetspartners, det vill säga medlemsföretagen och IUC Dalarna – industriellt utvecklingscenter – är med och finansierar.

Den 28 maj ska kommunstyrelsen i Mora fatta beslut om samarbetsavtalet med Wajrum.

Namnet Wajrum är dalska från Östnor/Öna och betyder omfångsrik.

Senast uppdaterad: 25 november 2019