Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Ny digitaliseringsplan för e-tjänster i kommunen

Mora kommun har i kommunplan 2019 avsatt fem miljoner kronor för att leda kommunens förvaltning mot ett digitalt och tillgängligt e-samhälle. Nu är en digitaliseringsplan framtagen, med förslag på insatser där de avsatta pengarna kan göra mest nytta.

Mobiltelefon med appen BankID framför en svart laptop.

Planen har sin utgångspunkt i Mora kommuns styrdokument Strategi Hållbara Mora , 8.9 MB. och i Sveriges Kommuner och Landstings handlingsplan Förutsättningar för digital utveckling 2017-2025 , 870.2 kB.. I dessa anges bland annat vikten av att ge medborgare ökad förmåga och möjlighet att delta i det digitala samhället genom en snabb, enkel och säker hantering av ärenden, till exempel via nya webbsidor och e-tjänster.

”Det här är en viktig satsning för att ge medborgarna bättre service och för att effektivisera vårt eget arbete" säger Anna Hed (c), kommunstyrelsens ordförande. "Våra behov är stora och vi behöver hitta fler sätt att utföra våra arbetsuppgifter på. Genom digitalisering kan vi öka vår tillgänglighet och även hitta nya arbetsmetoder så att vi kan använda resurserna där de behövs mest.”

En del av de avsatta pengarna föreslås även gå till en serie av workshops med fokus på att stärka den interna kompetensen om digital förnyelse inom kommunens organisation. De ska också bilda en gemensam grundsyn kring digitaliseringen bland kommunens chefer och politiker. Ökningen av kompetens och förståelse av digitaliseringutvecklingen ska leda till bättre förutsättningar för att bedriva förändringsledning.

Förslaget i korthet innebär att

  • skapa en högre kompetens inom digitalisering genom en workshop-serie
  • skapa resurser för att kunna ta fram processkartläggningar som ska ligga till grund för skapandet av e-tjänster
  • tillsätta kompetens och resurser med syftet att bygga, förvalta och vidareutveckla e-tjänsterna och dess processer

Digitaliseringsplanen och förslagen på insatser godkändes under kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019