För- och grundskolan får 4,5 miljoner extra

För- och grundskolenämnden får 4,5 miljoner kronor under 2019 för att klara sin befintliga skolorganisation. Beslutet kommer att innebära ett lägre resultat än budgeterat för 2019.

En lärare hjälper några barn i ett klassrum

Det framgår av uppföljningen av den första av kommunens tre planeringsperioder under året, den för januari-april. Ramökningen till för- och grundskolan innebär att kommunens resultat för hela året beräknas bli 27,5 miljoner, i stället för det budgeterade resultatet på 32 miljoner kronor.

I uppföljningen av den första planeringsperioden framgår att socialnämnden, tekniska nämnden, gymnasienämnden, samt för- och grundskolenämnden beräknas göra sämre resultat än budgeterat. De nämnder som redovisar underskott i verksamhetsuppföljningen för de första fyra månaderna får nu i uppdrag att redovisa åtgärder för att få ekonomin i balans.

Kommunfullmäktige föreslår godkänna den extra tilldelningen till för- och grundskolan och verksamhetsuppföljningen vid sitt möte på måndag den 17 juni.

Senast uppdaterad: 17 december 2019