Kommunalskatten oförändrad i Mora 2020

Kommunalskatten i Mora kommun blir oförändrad 2020. Det beslutade kommunfullmäktige vid sitt senaste möte. Den kommunala skattesatsen uppgår därmed till 22,34 kronor även nästa år.

Sedlar och mynt på en bänk

Kommuninvånarna i Mora betalar dessutom landstingsskatt till Region Dalarna. För inkomståret 2019 uppgår den till 11,63 kronor per hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar dessutom en avgift på 1,13 kronor. En begravningsavgift på 0,253 betalas dock av alla, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan.

Den totala kommunala skattesatsen för den som bor i Mora kommun och är medlem i Svenska kyrkan uppgår därmed till 35,10 kronor för närvarande.

Senast uppdaterad: 18 december 2019