Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Kommunen medfinansierar nytt stadion för skidskytte

Mora kommun medverkar till att skidskyttestadion i Hemus byggs om. Kommunstyrelsen föreslås vara med och medfinansiera upprustningen av anläggningen som ägs av kommunen och som ska stå klar till den kommande säsongen.

Johanna Larsson, ordförande i Mora Biathlon och Bengt Jernhall (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden där nya skidskyttestadion i Hemus ska byggas.

Johanna Larsson, ordförande i Mora Biathlon och Bengt Jernhall (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden där nya skidskyttestadion i Hemus ska byggas.

Skidskyttestadion har sedan en tid visat sig otillräcklig. Antalet skjutbanor har blivit för få i takt med att sporten blivit populärare. Skidskyttestadion kommer att få 30 banor, vilket gör det möjligt att arrangera internationella tävlingar. Skjutriktningen kommer också att ändras för att undvika motljus på eftermiddagar och kvällar och en ny skjutvall ska anläggas.

Mora kommun föreslås gå in som medfinansiär. Riksidrottsförbundet har förbundit sig att satsa 400 000 kronor, men ett villkor är att kommunen lägger in 200 000 kronor och klubben Mora Biathlon lika mycket.

Utöver detta har klubben ordnat ytterligare finansiering och ideellt arbete för att täcka hela investeringen på 2,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslås därför godkänna att 200 000 kronor tas ur investeringsbudgeten för arenautveckling för att medfinansiera satsningen.

Ett samarbetsavtal med Mora Biathlon har redan upprättats och det går sammanfattningsvis ut på att kommunen är med och finansierar den nya anläggningen och att klubben står för skötseln av den.

Ytan för skidskytte kommer därmed att öka vid Hemus, men andra aktiviteter där ska inte inskränkas.

”Det är blir en mycket bra och förmånlig satsning för kommunen. Vi äger anläggningen och värdet kommer att öka betydligt genom investeringen, där kommunen bara står för 25 procent,” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”Det kommer att betyda mycket för skidskyttet i Mora och för hela Hemusområdet som får en injektion. Vi har också förankrat och stämt av förändringarna med andra verksamheter och idrotter som håller till vid Hemus,” fortsätter Anna Hed

Tanken är att Mora nya skidstadion ska kunna tas i bruk redan den kommande säsongen.

Skjutbanor

De gamla målen vid skidskyttestadion ska ersättas.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019