Mora femma i social hållbarhet bland Sveriges kommuner

Mora kommer på en hedrande femteplats bland Sveriges småstads- och landsbygdskommuner när det gäller social hållbarhet. Det är tidningen Dagens Samhälle som undersökt hur inkluderande och trygga landets kommuner är.

Illustration över de 17 globala utvecklingsmålen som finns i Agenda 2030.

I Agenda 2030 listas 17 globala utvecklingsmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

FN har antagit satsningen Agenda 2030 med 17 globala utvecklingsmål för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Tre av de sjutton målen i Agenda 2030 behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

Dagens Samhälle har samlat dessa mål i kategorin ”Inkluderande samhällen” och jämfört hur väl Sveriges kommuner lever upp till de tre målen. Mora kommun blir femma och bäst i Dalarna. Du kan läsa hela artikeln på Dagens samhälles webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver prenumeration).

”Jag är väldigt stolt över det här resultatet. Det visar att Mora är en mycket trygg, stabil och bra kommun att leva i”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Dagens Samhälle har i undersökningen rangordnat Sveriges kommuner utifrån följande faktorer för att se de kommuner som har den främsta sociala hållbarheten:

  • Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
  • Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
  • Inkomstspridning
  • Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare
  • Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma
  • Nyanlända som börjat arbeta eller studera
  • Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet
  • Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag

”Jättekul att Mora placerade sig högst av alla småstads- och landsbygdskommuner i Dalarna!” säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) i Mora. ”Mora arbetar med att människor ska komma ut i arbete, integration har exempelvis ett coachingteam som jobbar med nyanländas kompetens för att minska arbetslösheten och vara en del i att säkra kompetensförsörjningen i kommunen”, fortsätter hon. ”Vi har fått ut fler nyanlända i arbete än vad vi hoppats på”.

”Vi har ett gott företagsklimat och våra företag går bra. Arbetslösheten är låg vilket har lett till att integrationen har fungerat bra. Att ha en egen försörjning och möjligheten att påverka sitt liv är viktigt och leder till god tillväxt” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”De stora utmaningarna vi ser framöver är de ökade behoven inom skolan och äldreomsorgen då vi har en ökande andel av både barn och äldre. Vi måste därför använda våra resurser klokt och hitta nya arbetssätt för att få dem att räcka till”, säger Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019