Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Underskott på 2,3 miljoner för kommunen 2019 enligt senaste ekonomiska prognosen

Underskott på 2,3 miljoner för kommunen 2019
enligt senaste ekonomiska prognosen

Det ekonomiska utfallet för kommunen beräknas bli betydligt sämre än väntat. Enligt de senaste prognoserna kommer kommunen som helhet att göra ett underskott på minus 2,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade därför på tisdagen att ge nämnderna i uppdrag att visa hur de kan spara en halv procent av kostnaderna i sina verksamheter.

Foto på en miniräknare

Enligt budgeten för 2019 skulle kommunen göra ett plusresultat på 27,5 miljoner. Efter juli månad visar dock den ekonomiska prognosen att kommunens verksamheter går mot ett underskott på 56 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott för hela kommunen på 2,3 miljoner för 2019.

Det är framför allt socialnämnden som gör ett större underskott än beräknat. Socialtjänstens underskott beräknas till 43 miljoner kronor och orsaken är framför allt:

  • Fler äldre som behöver vård och omsorg
  • Högre kostnader för placeringar
  • Minskade statsbidrag
Resterande underskott i kommunen härrör från tekniska förvaltningen, gymnasieskolan och för- och grundskolan, där elevantalet har ökat.

Kommunstyrelsen beslutade därför på tisdagen den 27 augusti att samtliga nämnder ska vara med och bidra till besparingar för att minska och helst vända minusresultatet till plus igen.

Som en säkerhetsåtgärd förbereds en upplåning på ytterligare 30 miljoner, vilket måste beslutas av kommunfullmäktige. Hittills har Mora kommun lånat upp 70 miljoner i år.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019