• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för förtroendevaldas friskvård

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer
för förtroendevaldas friskvård

Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för hur förtroendevalda ska kunna ta del av det friskvårdsprogram som gäller Mora kommuns anställda. Anledningen är att många arvoderade förtroendevalda inte har andra anställningar där friskvård ingår.

Kommunfullmäktige har tidigare i sin strategiska plan beslutat att även förtroendevalda ska omfattas av kommunens friskvård. Nu har alltså riktlinjer tagits fram för hur och av vilka förtroendevalda programmet ska kunna nyttjas.

I riktlinjerna framgår att förtroendevalda kan delta i de aktiviteter och det friskvårdsprogram som ingår i ”Mora i rörelse”, som är både fysisk aktivitet och annan kompetensutveckling för kommunens anställda. De förtroendevalda ska till exempel kunna delta i motionsarrangemang tillsammans med den anställda personalen.

Förtroendevalda ska också kunna utnyttja det erbjudande för personalen som gäller bad i simhallen och spårkort. Antalet är tio bad höst och vår och tre dagskort för längdskidåkning per säsong.

”Även politiker behöver möjlighet till friskvård och personlig utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). ”Bakgrunden är inte att förtroendevalda ska få gratis aktiviteter, utan vi vill vara en del av det hälsofrämjande arbetet i kommunen. Genom att själva delta signalerar vi att det är viktigt,” fortsätter Anna Hed.

”Jag och flera med mig, har ingen annan anställning och därmed inte möjlighet till något annat friskvårdsprogram. Kommunen är min enda uppdragsgivare och det gäller flera andra förtroendevalda,” säger byggnadsnämndens ordförande Joakim Linder (Morapartiet).

De förtroendevalda som omfattas av kommunens friskvårdsprogram är ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens helägda bolag, revisionen samt Moras representanter i de kommungemensamma nämnderna.

Ett undantag är att förtroendevalda inte får utnyttja den så kallade friskvårdstimmen, det vill säga en timmes träning eller motion i veckan på betald arbetstid.

”Den här instruktionen ska utvärderas och det finns alltid möjlighet till förändringar till det bättre av innehållet,” säger Anna Hed.

Senast uppdaterad: 5 september 2019