Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Nya verksamheter ersätter Mora Återbruk

Socialnämnden i Mora har beslutat att lägga ner det så kallade Återbruket. De som idag har arbetat med verksamheten kommer istället att få andra arbetsuppgifter. Anledningen är brist på lokaler och att annan verksamhet för arbetsintegrering startas.

Mora återbruk

Den tidigare butikslokalen för Mora återbruk blev utdömd som arbetsplats och stängdes av Arbetsmiljöverket i december 2016.

Återbruket har gått ut på att ta emot föremål från Mora återvinningsanläggning, där människor istället för att slänga sina saker kan lämna så att de kan säljas i en butik.

Verksamheten har de senaste åren bedrivits i tillfälliga lokaler och socialnämnden anser att det är ohållbart att driva verksamheten vidare med kvalité för kunden och med en bra arbetsmiljö för personalen. Lokalerna har tidigare dömts ut av arbetsmiljöverket på grund av ohyra och mögel. Det har bland annat upptäckts skadedjur i form av boklöss och silverfiskar.

Ett grundproblem har varit att inflödet av begagnade föremål har varit betydligt större än det som har gått att sälja.

”Det blev ohållbart att driva vidare i den här formen. Vi har helt enkelt inte lokaler som passar och mycket av det som skänkts har varit i för dåligt skick för att det ska ha gått att hantera,” säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

Exempelvis har möbler, textilier och böcker blivit ståendes i flera år och den miljömässiga och ekonomiska effekt som denna verksamhet skulle kunna bidra till har gått förlorad. Att fortsätta bedriva den här verksamheten på samma sätt som tidigare skulle ha krävt en hel del investeringar.

”Det finns ingen skyldighet för en kommun att driva en verksamhet som Återbruket. Verksamheter med mottagning och försäljning av begagnade och kasserade föremål sköts oftast i andra kommuner av ideella organisationer och enskilda företag,” fortsätter Malin Höglund.

Nu öppnas möjligheten för andra aktörer att ta över och driva en butik med liknande verksamhet som Mora återbruk, till exempel sociala företag, vilket är i linje med Mora kommuns riktlinje kring arbetsintegrerat socialt företagande.

Som ersättning för Mora Återbruk startas nu andra verksamheter som ger sysselsättning till personalen. Nu under hösten startas ett café på Mora gymnasium. Det ska kopplas till verksamhet på före detta skolan i Vinäs, där exempelvis bakning sker.

Under våren 2020 flyttas verksamheten på snickeriet på Brudtallsvägen till ”Huggkubben” på Verkstadsvägen, där det blir inriktning mot fastighetsskötsel och vaktmästerisysslor av enklare karaktär.

Är du intresserad av att bli en aktör av hantera begagnade föremåk i Mora och har frågor kring verksamheten? Kontakta Nodava på info@nodava.se.

Senast uppdaterad: 11 september 2019