Möjlighet till nyupplåning föreslås

Under 2018 nådde kommunens ekonomi inte upp till det budgeterade resultatet. Årets prognos pekar mot en liknande trend, vilket minskar finansieringsutrymmet för investeringar. Kommunfullmäktige föreslås därför att godkänna en möjlighet att låna upp ytterligare 30 miljoner kronor.

Miniräknare och svensk valuta i form av sedlar.

Ett beslut om nyupplåning skulle innebära att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att öka kommunens låneskuld om det blir nödvändigt. Eftersom prognosen för årets ekonomiska resultat är preliminär är det inte alls säkert att upplåningen behöver genomföras. Detta sker om kommunens likviditet riskerar att hamna under en acceptabel nivå.

Nyupplåningen skulle bli den tredje för året, om den måste genomföras. Tidigare har totalt 70 miljoner lånats upp.

Förslaget kommer att tas upp för beslut på kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 16 september.

Senast uppdaterad: 13 september 2019