Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Det handlar om kärlek på Morkarlbyhöjdens skola i veckan

På Morkarlbyhöjdens skola handlar det om kärlek hela veckan den 16 till 20 september. Det är Mora kommun, Polisen, Rädda Barnen och flera andra aktörer som genomför en kampanj för att unga ska känna till sina rättigheter.

Kärleken är fri på tröja

Konceptet är framtaget av Rädda Barnen och syftar till att få unga att känna till sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Under veckan kommer klassrumsbesök med värderingsövningar att göras och det finns en bemannad utställning på skolan.

Syftet är att unga ska bli medvetna om sina rättigheter enligt barnkonventionen, bland annat vad gäller könstillhörighet, rätten att älska den man vill och rätten till sin kropp. Ett annat mål är att förtroendet för samhällsaktörer som polis och socialtjänst ska stärkas och att unga ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp.

Den 19 september kommer eleverna få lyssna på en föreläsning med Andreas Jonsson som är en av de främsta talarna inom attitydförändring och som lyfter frågor om respekt för alla människors lika värde – oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning.

I kampanjen på Morkarlbyskolan medverkar bland andra Mora kommun, Rädda barnen, polisen, elevhälsan, socialtjänsten, Rosa huset och Mora ungdomsmottagning.


Morkarlbyhöjdens skola
Senast uppdaterad: 16 september 2019