• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Mora kommun rankas lägre i Svenskt Näringslivs mätning av kommunernas företagsklimat

Mora kommun rankas lägre i Svenskt Näringslivs mätning av kommunernas företagsklimat

Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. Idag har Svenskt näringsliv presenterat rankinglistan. Den visar att Mora kommun hamnade på 107:e plats bland landets 290 kommuner. 2018 blev kommunen rankad på plats 69.

Diagram över Moras företagsrankning mellan år 2009-2019

Diagram över Moras rankning av företagsklimat mellan 2009-2019. Foto: foretagsklimat.se

Som grund för rankingen har Svenskt näringsliv skickat en enkät till ett antal utvalda företag. En del av rankingen är också statistik från statistikmyndigheten SCB och upplysningscentralen (UC) om till exempel nyföretagande och arbetslöshet.

I år hamnade Mora kommun på plats 107 av 290. Lägst ranking på en enskild fråga var inte helt oväntat företagens syn på vägnät, tåg- och flygförbindelser. Här rankas Mora på 237:e plats av landets 290 kommuner. Där delar kommunen företagens synpunkter och jobbar hårt med att föra fram behoven i vår kommun. 

Ett annat resultat som sjönk var tjänstemännens attityder till företagande. Kommunen arbetar med ”främjande myndighetsutövning”, och här behöver arbetet gå vidare för att uppnå bättre resultat. 

Ett glädjande resultat var att kontakterna mellan skola och näringsliv ökat. Här jobbar kommunen med ”Morakontraktet” vilket har bidragit till kontakterna mellan skola och näringsliv blivit tätare. 

Mora kommun kommer att arbeta för att stärka företagsklimatet. Under de senaste åren har resultatet ökat, så denna nedgång ska vändas.

Moras kommunalråd, Anna Hed (C), nämner särskilt arbetet med ”främjande myndighetsutövning”.

"Arbetet med detta är angeläget och prioriterat och vi vill se en avsevärd förbättring. Det här är frågor som vi har stor möjlighet att påverka i vår egen organisation. När det gäller infrastruktur kämpar vi hårt med allt från flyg, järnväg, vägar och fortsatt fiberutbyggnad. Här behövs viktiga nationella beslut, och det arbetet fortsätter. Det som är glädjande i den här mätningen är relationen skola och näringslivet. Det visar vikten av gott samarbete, vilket är viktigt för framtida tillväxt och kompetensförsörjning i Mora", säger Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 27 december 2019