Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Deltagarna i Återbruket har fått nya sysselsättningar

Samtliga deltagare som har omfattats av kommunens Återbruk har nu fått annan sysselsättning. Det är personer som har haft sysselsättning på Återbruket och Intaget och som får möjlighet att arbeta med annat innehåll. Samtidigt förs diskussioner om att någon annan aktör kan ta över Återbrukets verksamhet.

Foto på Återbrukets gamla lokaler

Mora kommun har för närvarande elva olika verksamheter för daglig verksamhet, inriktat på personer som behöver arbetsintegrering och arbetsträning och som ger sysselsättning till deltagarna.

Nu under hösten startas ett café på Mora gymnasium. Det ska kopplas till en verksamhet på före detta skolan i Vinäs, där exempelvis bakning sker. Andra exempel är arbetsuppgifter på boenden vid Saxnäs, vilket kommer att avlasta den ordinarie personalen som därmed får mer tid.

Under våren 2020 flyttas verksamheten på snickeriet på Brudtallsvägen till ”Huggkubben” på Verkstadsvägen, där det blir inriktning mot fastighetsskötsel och vaktmästerisysslor av enklare karaktär.

Samtliga deltagare som har arbetat med Återbruket och Intaget vid återvinningscentralen har nu fått andra platser. Deltagarna har möjlighet att komma med förslag och styra var man vill arbeta. De kommer att behålla sina handledare sedan tidigare.

Den fast anställda personalen vid Återbruket följer med sina deltagare och får jobb inom andra verksamheter i kommunen.

När det gäller hanteringen av intag och försäljning av kasserade föremål i Mora, finns det förslag om att det kommunala VA- och avfallsbolaget Nodava blir huvudman för en verksamhet liknande Återbruket.

”Kommunen vill att återanvändningen med kasserade föremål fortsätter, men det bör drivas i en annan form än vad Återbruket har haft ”, säger kommundirektör Peter Karlsson.

Senast uppdaterad: 27 december 2019