Tomtebogården byter drift vid årsskiftet

Det särskilda boendet Tomtebogården byter driftsentreprenör. Vid slutet av januari går driften över till A&O Ansvar och Omsorg AB.

Exteriörbild på det särskilda boendet Tomtebogården.

Det särskilda boendet Tomtebogården.

Tilldelningsbeslutet fattades efter en upphandling då avtalsperioden med den nuvarande leverantören Vardaga går mot sitt slut.

Då priset var fastställt från början av Mora kommun bedömdes anbudsgivarna istället utefter utlovad kvalité på omvårdnaden. Bland anbuden var det slutligen A&O Ansvar och Omsorg som vann upphandlingen.

Rent praktiskt innebär bytet av leverantör ingen skillnad för boende eller personal vid Tomtebogården eftersom det blir en verksamhetsövergång.

I och med att A&O Ansvar och Omsorg tar över driften utökar de sin verksamhet i Mora. I dagsläget ansvarar de för driften på boendet Ekbacken.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019