Mora kommun hjälper Region Dalarna

Region Dalarna har sedan en tid tillbaka haft problem med leveranser av förbrukningsartiklar och har därför gått in i stabsläge. Kommunen har nu beslutat att hjälpa Mora lasarett med att tillhandahålla material tills leveranserna fungerar igen.

Foto på en operation

På grund av leveransproblem av förbrukningsartiklar har Region Dalarna gått in i stabsläge. I och med detta har det kommit in förfrågningar om kommunen kan hjälpa till med att tillhandahålla material till Mora lasarett.

Mora kommun har därför beslutat om att hjälpa Region Dalarna med förbrukningsmaterial i den mån det är möjligt utan att äventyra kommunens egna verksamheter. Det gäller till exempel handskar, handdesinfektionsmedel, förbandsmaterial, provtagningsmaterial, kateterpåsar och torkpapper.

Senast uppdaterad: 17 april 2020