Gymnasiet får nytt program med internationell inriktning

Mora gymnasium har blivit auktoriserad som så kallad IB-skola. Det är en tvåårig gymnasieutbildning med internationell standard och som ger tillgång till universitet över hela världen. All undervisning i IB-utbildningen sker på engelska.

Logotyp för IB World schools

IB står för International Baccalaureate och det finns över 3 000 skolor över hela världen med samma standard. I Sverige finns cirka 30 IB-skolor och Mora gymnasium blir den senaste. Mora gymnasium får därmed möjlighet att ta emot fler elever från andra delar av Sverige och även andra länder. Efter avslutade studier på IB ges eleverna möjlighet att studera på universitet och högskolor över hela världen

”Äntligen är det klart att Mora gymnasium blivit en auktoriserad IB- skola. Det öppnar många dörrar för framtiden och är ett viktigt och stort steg framåt i Mora gymnasiums arbete med internationalisering och att tänka ännu mer globalt,” säger gymnasiechef Lena Rowa.

Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organisation. Undervisningsspråket är engelska men en kurs i utbildningen är dock alltid elevens modersmål. Den internationella IB-utbildningen är tvåårig, men för att följa kravet på att den svenska gymnasieutbildningen ska vara treårig läggs ett första pre-IB-år in i Mora.

”Vi har lyckats rekrytera all personal till IB-programmet och det är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen för Mora gymnasium, att personalen kan få nya utmaningar på sin egen skola Vi har mycket goda språkkunskaper och ämneskunskaper bland våra egna lärare,” fortsätter Lena Rowa.

Senast uppdaterad: 1 november 2019