Rivning av Lejonvillan föreslås

En av kommunens fastigheter på Fredsgatan, den så kallade Lejonvillan, har under en längre tid stått utan någon permanent verksamhet. Nu föreslås en avveckling och rivning av fastigheten. Rivningen minskar både driftskostnader och gör plats för framtida utveckling av området.

Exteriörbild på fastighet 46:4, i folkmun kallad Lejonvillan. Fotograferat den 4 november 2019.

Idag finns ingen permanent verksamhet i byggnaden. Byggnaden uppfyller inte kraven på tillgänglighet och kostnaderna för att göra nödvändiga renoveringar är för höga.

Kommunens lokalstyrgrupp har utifrån Lejonvillans skick och driftskostnader bedömt att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att behålla byggnaden. En rivning skulle slopa driftskostnaderna samtidigt som ytan frigörs för fortsatt utveckling av kommunkvarteret.

Förslaget till kommunstyrelsen den 5 november är därför att byggnaden ska avvecklas och att en entreprenör upphandlas för rivningen.

Om fastigheten

Lejonvillan (Stranden 46:4) är en gul byggnad med putsad fasad på cirka 180 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1921 och har under många år fungerat som VD-bostad för Ryssa Elverk. När den 1995 blev till salu köpte kommunen fastigheten med anledning av att man inte ansåg att det var lämpligt att ha ett privat boende mitt i kommunhuskvarteret. Byggnaden är inte K-märkt.

Driftskostnaden uppgår till cirka 210 000 kr per år och inbringar 3000 kr per år i externa hyresintäkter. Restvärdet på byggnaden uppgår till 344 000 kr och kostnaden för att riva byggnaden uppskattas till cirka 400 000. Den uppskattade kostnaden omfattar dock inte en rivning av garaget.

Senast uppdaterad: 7 november 2019