Mora kommun ger stöd till folkmusik

Mora kommun har sedan tidigare ett avtal med Folkmusikens hus i Rättvik som innebär ett ekonomiskt stöd om 100 000 kronor per år. Kommunstyrelsen har nu beslutat att teckna ett nytt avtal för perioden 2019–2020.

Folkmusik

Folkmusikens hus i Rättvik är Dalarnas folkmusikcentrum. Det arbetar med att sprida kunskap och intresse för folkmusik och folkdans, både som historia och som en kreativ del av nutidens musikliv. Folkmusikens hus erbjuder bland annat kurser, konserter och utställningar på temat folkmusik.

Mora kommun tecknade 2016 ett avtal med Folkmusikens hus som innebar ett ekonomiskt stöd på 100 000 kronor per år under perioden 2016–2018. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 november att förlänga avtalet med Folkmusikens hus för perioden 2019–2020.

Hälften av stödet är avsett att användas för Folkmusikens hus basverksamhet, bevarande och tillgängliggörande av äldre folkmusik, samt som arrangörsstöd för ett ökat utbud av folkmusik i länet. Den andra hälften av stödet ska användas till aktiviteter som bidrar till att uppfylla Mora kommuns mål om att vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum i regionen.

Senast uppdaterad: 6 februari 2020