Mora kommun kräver svar från Kronofogdemyndigheten

Den 13 maj i år uppvaktade representanter från Mora kommun rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg med uppmaning att behålla kontoret i Mora. Frågor ställdes hur verksamheten skulle kunna behållas i Mora med hjälp av ny teknik. Nu ett halvår senare, kräver Mora kommun återkoppling på sin framställan.

Foto på en av kronofogdens byggnader

Kronofogdemyndigheten har tidigare fattat beslut om att lägga ner sitt kontor i Mora och istället centralisera verksamheten till Falun. Kommunen har agerat på olika sätt för att behålla morakontoret och senast i maj gjordes alltså en uppvaktning till rikskronofogden.

Nu har tre ledande politiker i Mora skickat ett brev till rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg där man kräver en reaktion på besöket i maj.

”Vi har väntat i ett halvår och nu tycker jag det är dags att vi får en återkoppling och svar på de frågor och förslag som vi hade. Kronofogdemyndigheten måste visa att de tar oss och vår verksamhet på allvar,” säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.

Hon har undertecknat brevet tillsammans med oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S) och kommunalrådet Ingvar Niilimaa, Morapartiet.

I brevet från de tre Morapolitikerna skrivs bland annat:

”Ur ett Moraperspektiv så kommer ovanstående beslut att flytta verksamhet till ”närliggande” orter att ytterligare minska den statliga närvaron i vår kommun. Myndigheter som Kronofogden med kvalificerade arbetsuppgifter är mycket viktiga som komplement till vår arbetsmarknad. ”

”Vi förstår att alltmer av administration hos er, som vid andra offentliga myndigheter håller på att digitaliseras. Vid avslutningen av vårt möte den 13 maj framförde vi en begäran om att med hjälp av nya system och teknik utreda möjligheten om att Kronofogdens kontor i Mora skulle finnas kvar som en filial till Falukontoret. Utifrån denna begäran önskar vi som undertecknar en återkoppling.”

Senast uppdaterad: 17 februari 2020