Aktiv i en lokal förening? Dags att söka bygdemedel

Är du aktiv i en lokal förening och vill genomföra en satsning som är till nytta för bygden? Då kan det vara idé att söka bygdemedel. Det är pengar som går till områden som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft, men medlen kan också sökas för att göra allmän nytta i bygden.

Utsikt över Venjan i Mora

Det är länsstyrelsen som hanterar bygdemedlen och det är dit som ansökan ska skickas. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen, men kan också användas för att exempelvis förbättra idrottsanläggningar och bystugor.

Det är lokala föreningar och organisationer som kan söka. Villkoret är att föreningen är registrerad och har ett organisationsnummer. Privatpersoner kan inte söka bygdemedel.

Tanken är att bygdemedlen ska vara till nytta för många och inte tillgodose enskilda intressen.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Ansökningstiden går ut den 31 december. Därefter skickas ansökningarna ut på remiss till berörda kommuner. Kommunerna lämnar ett yttrande med en prioriteringslista, bedömningar och motiveringar till sitt ställningstagande för varje projektansökan. Därefter beslutar länsstyrelsen om stöd. Beslut beräknas kunna meddelas under april-juni till de föreningar som sökt.

Här kan du söka bygdemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 27 februari 2020