Mora fördjupar samarbetet kring upphandling med Orsa och Älvdalen

Kommunerna i Mora, Orsa och Älvdalen kommer att inleda en ny fas i samarbetet med upphandling och inköp. Kommunfullmäktige i Mora beslutade vid sitt möte den 25 november om en ny upphandlingsorganisation. Den nya samarbetsformen ska innebära effektivare och mer strategisk upphandling.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har redan ett samarbete för upphandling, men med den nya organisationen kan upphandling och inköp användas mer strategiskt för att kunna uppnå kommunens mål.

”Det här blir ett bra och viktigt led i vårt arbete med näringslivsutveckling”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Den nya upphandlingsorganisationen kommer att bli större och kunna ge ett bättre stöd till förvaltningarna i deras inköp. Den ska samtidigt kunna ge tillsyn och övervaka att inköpen görs samordnat och på ett korrekt sätt.

Mora kommun ska fungera som värdkommun och vara inköpscentral enligt lagen om offentlig upphandling. Mora ska se till att det finns tillräckliga resurser och kompetens för att tillgodose behoven. Orsa och Älvdalens kommuner ska utse varsin upphandlingsansvarig eller motsvarande som ska delta i en gemensam samordningsgrupp. Upphandlingsfrågorna är av stor strategisk betydelse och kommer därför att vara en stående punkt i samverkansmötena mellan kommunledningarna i Mora, Orsa och Älvdalen.

Mora kommun har nyligen genomfört en utredning för att belysa och utvärdera olika alternativ för hur kommunens inköpscentral ska organiseras i framtiden. Utredningens resultat presenterades i mars 2019 och visade bland annat att Mora kommun förtydligar sina ambitioner med upphandlingsfrågorna och hur de ska hanteras i framtiden. Vidare visade utredningens resultat på fördelarna med att utveckla det befintliga samarbetet med Orsa och Älvdalens kommuner.

Senast uppdaterad: 27 november 2019