Skanska vill undersöka möjligheterna att bygga i Mora-Noret

Skanska vill undersöka möjligheterna att få bygga Sveriges första klimatneutrala boende i Mora. Därför har kommunstyrelsen beslutat att skriva ett avtal om markanvisning med Skanska om ett antal fastigheter i Noret, norr om Noretgården.

Flygbild över markanvisningsområdet i Noret.

Markerat i rött syns markanvisningsområdet.

Skanska Sverige AB har uttryckt ett intresse av att öka sin närvaro i Mora och investera i kommunen. Förutom det klimatneutrala boendet, vill byggföretaget också titta på möjligheterna att bygga bostäder i Noret.

Därför vill Skanska teckna ett markanvisningsavtal med Mora kommun på 24 månader som ger företaget rätt att förhandla om ett eventuellt förvärv och exploatering av området i Noret. Skanska får därmed möjlighet att undersöka möjligheterna till att bygga bostäder och det särskilda boendet i området.

”Det finns ett stort behov av fler bostäder i kommunen, så detta är positivt. Kommunen arbetar offensivt med hållbarhetsfrågor, och därför är det extra spännande att det första klimatneutrala boendet i landet byggs i vår kommun”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Karta över markanvisningsområdet i Noret.
Senast uppdaterad: 28 februari 2020