Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Morastrand AB och Moravatten AB får nya ägardirektiv

Kommunen vill skriva nya ägardirektiv för sina bolag Morastrand och Moravatten. För Morastrand innebär det nya direktivet att det kommunala bostadsbeståndet inte ska vara högre än 50 procent av kommunens totala antal hyresbostäder. Motivet är att stimulera byggnation av nya bostäder i Mora.

Flygfoto över centrala Mora

”Antalet bostäder i Mora ska öka och det här beslutet bäddar för det”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ett syfte med det nya ägardirektivet för kommunens bostadsbolag Morastrand AB, är att ägandet av hyresbostäder ska spridas och att stimulera nyproduktion. Idag äger Morastrand cirka 70 procent av alla hyresrätter i Mora, men den andelen ska vara högst 50 procent, enligt förslaget till nytt direktiv.

Det innebär att Morastrand kommer att sälja ut en del av sitt hyresbestånd för att samtidigt kunna öka byggandet av nya bostäder. I takt med att Morastrand bygger nya bostäder, säljs delar av det tidigare beståndet av så att andelen aldrig blir högre än 50 procent för kommunens ägande.

”Anledningen till förändringen är att vi vill öka bostadsbyggandet i kommunen. Det finns flera intressenter som vill investera i Mora, vilket är positivt.” säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Också det kommunala bolaget Moravatten AB föreslås får ett nytt ägardirektiv. En förändring är att bolaget ska sträva efter en soliditet på fem procent, i stället för som hittills tio procent och att Moravatten ska följa Mora kommuns process för budget och verksamhetsplanering.

För både Moravatten och Morastrand gäller att de ska delta i kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar, samt ha egna planeringar för krisberedskap.

Kommunfullmäktige i Mora ska ta ställning till de båda förslagen till nya ägardirektiv vid sitt möte den 16 december.

Ägardirektiven för Morastrand AB och Moravatten AB kommer dock att fastställas vid de båda bolagens bolagsstämmor senare.

Senast uppdaterad: 6 december 2019