Kommunen utreder uppsättningen av tågstängslet

Mora kommun har startat ett tillsynsärende om Trafikverkets uppsättning av stängslet kring järnvägsspåren genom Mora. Kommunen ska utreda om Trafikverket kan ha brutit mot plan- och bygglagen.

Foto på staketet som satts upp vid tågrälsen vid Morastrand

Trafikverket har nyligen satt upp stängsel vid sina järnvägsspår i de centralare delarna av Mora. Stängslen är cirka två meter höga och påverkar utseendet och sikten ut mot kajenområdet och Siljan. Enligt Trafikverket är motivet till stängslet att motverka spring på spåren.

Kommunen hade dock inte informerats i förväg.

Stadsbyggnadskontoret på Mora kommun har nu öppnat ett tillsynsärende för att se om Trafikverkets uppsättning på något sätta bryter mot plan- och bygglagen. Kommunen ska bland annat utreda om Trafikverket skulle ha sökt bygglov för stängslet.

Senast uppdaterad: 6 mars 2020