Fortsatt bra utveckling av turismen i Mora

Besöksnäringen i Mora kommun omsatte 2018 totalt drygt 1,4 miljarder kronor, en ökning med 2,5 procent från föregående år. Det innebär att besöksnäringen gav drygt 49 miljoner i skatteintäkter. Turistomsättningen motsvarar 760 helårsanställda.

Skylt för turisminformation på engelska. Mostphotos.

Det visar analysen TEM 2018 för Mora som företaget Resurs gör. Analysen är en turistekonomisk modell och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin. Mora har använt TEM i många år och för 2018 visar den en ökning av omsättningen sedan året innan.

Sifforna avser den sammanlagda omsättningen av både den inresande turismen och genomfartsresenärerna. Mora är den kommun i Siljansområdet som påverkas mest av genomfartstrafiken, eftersom många reser vidare till Sälen och Idre.

Omsättningen för den inresande turismen ökade dock mer jämfört med genomfartstrafiken under 2018.

Den inresande turismen 2018 ökade framför allt inom logi och restaurang, där 231 miljoner kronor spenderades. Drygt hälften av turisternas pengar spenderas inom logi och restaurang.

Det gjordes 1,06 miljoner turistiska övernattningar i kommunen under 2018. Av dessa var 408 000 i kommersiella boendeformer. Av de kommersiella övernattningarna gjordes 90 procent av svenskar. Den största utländska gruppen kom från Norge och stod för 47 procent.

Senast uppdaterad: 17 december 2019