Tävling avgjord om hur bostäder vid Saxviken kan byggas

Markanvisningstävlingen vid Saxviken är nu avgjord. Segrare blev ett konsortium av två företag från Mora tillsammans med ett från Hedemora. Det vinnande förslaget innebär att tre huskroppar byggs i trä med två våningar. Boendeformen blir bostadsrätter fördelade på 28 lägenheter med 2, 3 och 4 rum.

Flygbild över området där bostäderna ska byggas

Det markanvisade området är inringat med röd färg.

Det var moraföretagen VikaVimo och Mora bygg som tillsammans med Österlings bygg från Hedemora utformade det förslag till hur nya bostäder vid Saxviken kan utformas. Saxviken är ett av Moras mest attraktiva områden att bo på och det finns ett antal outnyttjade byggrätter på platsen. När marksaneringen nu är klar vill Mora kommun gärna se området bebyggt.

Det handlar om den obebyggda tomten på Stenuddsvägen, mitt emot kommunens äldreboenden och intill det befintliga bostadsområdet. Byggnaderna kommer inte att ske på området vid Saxviken som nyligen har marksanerats.

Tävlingen hade fyra bedömningsparametrar: pris, gestaltning, hållbarhet och exploateringsgrad som poängsattes i utvärderingen. Att de kommande bostadshusen ska byggas i trä och kan förses med solpaneler var faktorer som talade för det vinnande förslaget.

”Det som avgjorde tävlingen till det förslagets fördel var att det hade höga poäng på alla fyra parametrar, med högst poäng av alla förslagen på pris, hållbarhet och exploateringsgrad", säger Niclas Larsson, näringslivsutvecklare på Mora kommun.

Innan det kan bli byggnation på platsen ska ett markanvisningsavtal upprättas mellan kommunen och det vinnande konsortiet och som ska beslutas av kommunstyrelsen.

Illustrationer från det vinnande förslaget till hur nya bostäder vid Saxviken kan utformas. Klicka på pilarna för att bläddra i bildspelet.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020