Markanvisning i Måmyren ger tolv nya radhuslägenheter

Ytterligare tolv radhuslägenheter planeras i det nya bostadsområdet Måmyren. Mora kommun vill nämligen skriva ett markanvisningsavtal med byggföretaget Lillskär AB. Avtalet ger företaget möjlighet att utveckla och exploatera en av fastigheterna i Måmyren.

Flygbild över området där bostäder ska byggas

Fastigheten Noret 1:104 är markerad med röd färg.

De tolv radhuslägenheterna ska byggas som bostadsrätter och Lillskär AB i Uppsala har nu ensamrätt under två år att bygga på fastigheten Noret 1:104.

Det aktuella området ligger intill äldreboendet Ekbacken i det nya bostadsområdet Måmyren, som ligger på vänster sida efter lasarettet mot Orsa.

”Detta kommer att bli ett värdefullt tillskott av bostäder i Mora. Efterfrågan är stor och Måmyren kommer att bli ett allt attraktivare område med närhet till vatten, friluftsliv, lasarettet och med bra kommunikationer”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”Vi var tilltalade av de idéer och det förslag som Lillskär AB lämnade. Det stämmer bra med detaljplanen och vad vi vill göra med Måmyren, som ska ha en blandning av bostadsrätter, hyreslägenheter och villor”, fortsätter Anna Hed.

Kommunstyrelsen kommer att ta slutlig ställning till förslaget om markanvisning vid sitt sammanträde den 14 januari.

Förslagsritning för hur fasaden av husen kan se ut

Förslagsritning på hur de nya radhusen kan se ut.

Senast uppdaterad: 13 juli 2020