Åtgärder vidtas för att minska drogproblemen i skolorna

Kommunen har påbörjat en rad åtgärder för att motverka problemen med droger bland elever på skolor. På exempelvis Noretskolan har det en tid förekommit droger bland elever. Nu pågår insatser i samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Bland annat bjuds det in till ett föräldramöte den 10 februari.

Noretskolan

”På Noretskolan pågår en rad olika insatser och vi kan inte redovisa allt öppet. Men vi tar problemen på stort allvar och jobbar intensivt på flera fronter för att få bukt med problemen”, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Insatser genomförs nu i samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen.

På torsdag den 30 januari kommer Brottsförebyggande rådet att ha ett extra möte.

Den 10 februari sker ett föräldramöte för alla föräldrar i Mora kommun i gymnasiets lokaler.

”Det är viktigt att nå ut till och engagera föräldrarna,” säger Inga-Lena Spansk. ”Det genomförs också intensiva insatser riktade till enskilda elever och stöd från elevhälsoenheten,” fortsätter Spansk.

Socialtjänsten arbetar med olika individinsatser som är lämpliga för de olika ungdomarna.

”När vi får information om problemen kan vi besluta om åtgärder för att hjälpa enskilda ungdomar. Och det kan vi göra efter att ha fått orosanmälningar från exempelvis skolan. Jag tycker att det har fungerat bra med orosanmälningarna och informationen till oss har varit bra”, säger avdelningschef Pia Blomstedt på socialförvaltningen.

Socialtjänsten kommer också att medverka vid föräldramöten för att nå ut till föräldrarna och ge råd och stöd, samt att informera om vad som händer vid en orosanmälan.

Polisen i Mora har två utredare som arbetar med drogproblematiken i skolorna.

”Vi har pågående insatser och samverkar effektivt med skola och socialtjänst. Det är det effektivaste sättet att komma till rätta med drogproblemen. Det är dock ett generellt problem i samhället och på andra håll i Mora, där drogmissbruket ökar och tycks gå längre ner i åldrarna”, säger kommunpolis Johan Hed i Mora.

Senast uppdaterad: 29 juli 2020