Fastställd strategi mot droger på Moras skolor

Brottsförebyggande rådet i Mora hade ett extra möte på torsdagen den 30 januari för att ta upp problematiken kring droger på vissa skolor i Mora. Parterna fick information om läget och de olika insatser som görs. Rådet enades om en gemensam strategi i kommunen för att angripa problemen.

Flygbild över Noretskolan och kringliggande byggnader

Noretskolan syns till höger i bilden.

Vid mötet deltog representanter från bland annat skola, socialtjänst, polis, kommunledning och politiker. Problemet aktualiserades för någon vecka sedan då det gjordes fynd av droger på Noretskolan och några elever fick söka vård. Nu samarbetar polisen, skolan, socialtjänsten och andra inom kommunen nära kring en strategi mot droganvändningen. Noretskolan har hamnat i fokus, men det kan finnas problem på fler skolor.

”På Noretskolan går det totalt över 600 elever, men det är ett ytterst litet fåtal som använder droger. Problemen har funnits en tid, men vi kan inte se att de ökar,” säger Josephine Seveborg, biträdande rektor 7–9 på Noretskolan.

”Vi är naturligtvis oroliga över situationen och tar den på stort allvar och därför känns det bra att vi har en strategi att arbeta efter och att vi har ett så bra samarbete med polis och socialtjänst,” fortsätter hon.

Noretskolan har nu fått en förstärkning genom en 75-procentig tjänst för att särskilt arbeta mot drogproblemen. För närvarande är ingen elev avstängd, utan det sker olika individuella stödinsatser. En rad informationsmöten och utbildningar är planerade:

  • Den 5 februari blir det ett informationsmöte för skolpersonal på Noretskolan.
  • Den 10 februari inbjuds alla föräldrar i årskurserna 7–9 i Mora till ett föräldramöte.
  • En utbildningsdag för skolpersonal och intresserade föräldrar planeras längre fram. Datum är inte fastställt.

Dessutom arbetar skolan fortlöpande med orosanmälningar till socialtjänsten, som bedömer vilka insatser som kan vara nödvändiga.

”Det är viktigt att vi får in orosanmälningar så att vi kan agera,” säger Pia Blomstedt, avdelningschef på socialförvaltningen. ”Även privatpersoner kan lämna en oroanmälning. Det räcker med ett telefonsamtal till socialtjänsten och det kan göras anonymt”.

Från februari kommer socialtjänsten att regelbundet ha egna handläggare på plats på Noretskolan för att kunna agera och samverka ännu bättre.

Socialtjänsten arbetar också i hög grad genom sitt familjeteam och det har förstärkts. Just nu sker rekrytering av ytterligare en familjebehandlare och även en ny ungdomsbehandlare är på gång.

”Det är viktigt att hela familjen kan få stöd om det finns drogmissbruk bland barnen. Därför är familjebehandlarna viktiga. Och en ungdomsbehandlare kan arbeta med missbrukare här på hemorten. Annars finns behandlingarna på annan ort,” säger Pia Blomstedt på socialförvaltningen.

Också polisen i Mora har ett nära samarbete med skolan i Mora. Ett par utsedda och öronmärkta poliser samverkar veckovis i Noretskolan och rör sig i miljön så ofta de kan. De polispatruller som är tillgängliga och inte upptagna med andra ingripanden, ska röra sig extra mycket kring Norets köpcentrum och skola.

”Vi har små resurser men koncentrerar så mycket vi kan på drogmissbruk bland unga. Det är prioriterat för oss. Vi är på plats när skolan behöver för att ge stöd och hjälp. Vi känner att det uppskattas även av elever och föräldrar”, säker kommunpolis Johan Hed.

”Helst skulle vi vilja vara på plats varje gång det hittas droger, så att lärarna slipper ta hand om det.”

Det finns även möjlighet att använda blivande narkotikahundar under upplärning, att få träna i och kring skolor som Noretskolan.

”Vi gör drogtester när vi kan, men vi får bara drogtesta personer över 15 år. För yngre än 15 krävs ett åklagarbeslut och det är inte alltid det går igenom, fortsätter Johan Hed.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020