Torget döps efter Emma Zorn

Den torgliknande platsen där Kyrkogatan och Köpmannagatan möts kommer att få namn efter Emma Zorn, hustru till den kände målaren. Den 3 februari kommer kommunfullmäktige att ta ställning till namnförslaget Emma Zorns torg.

Foto på den torgliknande platsen där Kyrkogatan och Köpmannagatan möts och som ska få namnet Emma Zorns torg

Efter att Kyrkogatan har renoverats och byggts om har korsningen där gågatan möter Köpmannagatan fått en tydligare karaktär som mötesplats och torg. Därmed har det blivit mer motiverat med en namnsättning, i likhet med Bälter Svens torg alldeles i närheten.

”Vi tycker att Emma Zorns torg är ett bra namn på en trevlig och allt populärare mötesplats i Mora. Med det hedrar vi också minnet efter Anders Zorns hustru och påminner om hennes gärningar”, säger planchef Håkan Persson, även sammankallande i kommunens namnberedningsgrupp.

Emma och Anders Zorn var gifta från 1885 fram till Anders död år 1920. Efter hans död var det Emma som förde Anders Zorns arv vidare och det var Emma som låg bakom skapandet av Zornmuséet, som invigdes 1939.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021