Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-07-23

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

En person håller ett förstoringsglas över ordet "virus"

Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig sjuk eller har symtom kan du ringa 1177 för rådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Vi har samlat information, filmer och affischer på olika språk på en egen sida.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

För dig som är orolig
krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna kris. Där hittar du även kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 

Information till barn
Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra för barn och ungdomar att känna till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Bris har tagit fram en sida med frågor och svar om coronaviruset, riktat till barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris har i samarbete med krisinformation.se tagit fram råd för hur du som vuxen kan prata med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till företagare
Vi har samlat information till företagare under coronakrisen på vår webbplats, där förtydligar vi också några av åtgärderna vi gör för underlätta för Moras näringsliv under krisen.

verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns myndighetsinformation till företagare om coronakrisen.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Allmänna råd och restriktioner

Från och med måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider.

Från 1 juli ändrar Regeringen och Folkhälsomyndigheten ett flertal regler som införts på grund av pandemin. Men till dess att fler blivit vaccinerade är det viktigt att fortsätta följa de allmänna råd som ligger kvar. Läs om förändringarna på krisinformation.se Öppnas i nytt fönster..

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att besluten följs. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du information om de aktuella begränsningarna och åtgärderna som gäller just nu, information om hur Länsstyrelsen jobbar med tillsyn samt frågor och svar.

På grund av den stora smittspridningen av covid-19 och nya virusvarianter, rekommenderar Region Dalarna munskydd till patienter och eventuella medföljare/besökare som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård samt tandvård. Munskydd rekommenderas också vid sjukresa.

Vaccination

Nu kan du som är 18 år och äldre boka tid till vaccination. I Mora kan du vaccinera dig genom Doktor.se Länk till annan webbplats. på Mora Parken restaurang och konferens.

Vaccinering är vägen framåt till att träffa nära och kära. Det är det mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccineringen är gratis.

Drop-in-vaccination 20 juli - 30 juli

För att få fler i åldern 18 - 29 år att vaccinera sig erbjuder nu Doktor.se, som vaccinerar på uppdrag av Region Dalarna, drop-in för dos 1.

Drop-in erbjuds på Mora Parken under perioden 20 juli - 30 juli mellan klockan 09.00-18.00. Kom ihåg att ta med dig legitimation.

Vaccinationsbevis

1 juli öppnar e-tjänsten Covidbevis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du logga in och hämta ett bevis på att du vaccinerat dig mot covid-19. Det ska underlätta för resor inom EU.

Provtagning och smittspårning

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. I Dalarna rekommenderas barn från förskoleklass och uppåt att lämna PCR-prov vid symtom på covid-19. Barn från 10 år kan testas via självprovtagning, medan yngre barn testas på vårdcentralen. Provtagningen är alltid gratis.

Självprovtagning kan endast bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. I Mora finns den mobila provtagningsstationen på Tingsnäsvägen eller så kan du boka ett självprovtagningspaket som hämtas ut på Apoteket Bävern i Mora lasarett.

Nu finns det även en provtagningstation i Mora för fotgängare och cyklister. Den nya provtagningsstationen ligger på Cirkusplatsen i Tingsnäs.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Mora kommuns särskilda boenden är öppna för besök inomhus. Det är viktigt att alla besökare tar ansvar och är försiktiga för att förhindra smittspridning. Även Grindstugan, en dagverksamhet för dementa i Mora kommun håller öppet.

Vaccinering av äldre på Moras särskilda boenden har startat

Den 5 januari började arbetet med att vaccinera äldre personer på kommunens särskilda boenden.

Till dig som är anhörig

Vi tycker det är viktigt att du som är anhörig till en närstående inom våra vård- och omsorgsboenden känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten skriver den 25 februari att äldre som har vaccinerats med två doser behöver nu inte vara lika försiktiga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innan när det gäller kontakter med andra. Två veckor efter den andra vaccindosen kan den som är vaccinerad träffa symtomfria anhöriga och komma dem fysiskt nära. Det är dock viktigt att den som är vaccinerad fortsätter att följa regler och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. 

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De som har möjlighet bör istället åka med egen bil eller skjutsas av en nära anhörig för att minska risken att bli smittad av covid-19.

För att underlätta detta har Regionstyrelsen beslutat att alla patienter över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska få bilersättning för resor till planerade vårdbesök. Läs mer om bilersättning till äldre och riskgrupper  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på 
Region Dalarnas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Mora kommun erbjuder e-tjänsten ”En bra plats” med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsten är öppen dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym.

För mer information och inlogg besök: enbraplats.se Länk till annan webbplats.

Kommunens dagliga verksamheter

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter får nu aktivering i hemmet istället.

Förskolor och skolor i Mora kommun

Högstadieskolorna går tillbaka till närundervisning

Högstadieskolorna Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola är nu tillbaka till närundervisning efter att ha haft fjärrundervisning under våren på grund av den höga smittspridningen i Mora.

Öppna förskolan håller stängt tills vidare

Mora kommuns öppna förskola har beslutat att hålla stängt tills vidare på grund av de skärpta nationella restriktionerna. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen av covid-19.

Om barnet blir sjukt

Om ett barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska barnet stanna hemma och ni bör boka tid för provtagning. Läs om provtagning av barn och ungdomar vid symtom på covid-19. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna ofta, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma vid minsta symtom. 

Region Dalarna uppmanar barn från förskoleklass och uppåt som har symtom att provtas för covid-19.

 • Om barnet visar sig vara positiv för covid-19, ska barnet stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt ska barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat.
 • Om barnet har gjort ett PCR-test som är negativt och som inte visar covid-19, ska barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Vad gäller för barn som inte testas?

 • Barn från förskoleålder och upp till 14 år som har symtom men som inte har testats ska stanna hemma tills barnet varit symtomfri i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan. Detta är Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer, men varje förskola/skola kan ha egna regler. 
 • För barn från 15 år och uppåt som har symtom men inte har testats gäller samma sak som för vuxna, alltså att de ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.

Barn som är friska ska gå till skolan, men om en familjemedlem har covid-19 ska barnet stanna hemma. Rekommendationen gäller barn från förskoleålder och uppåt. Läs mer om att även unga barn ska stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Lättade restriktioner för Mora kommuns utomhusanläggningar

Från och med 1 juni är kommunens utomhusanläggningar på Prästholmen och Hemus öppna för all idrottsverksamhet. De lättade restriktionerna innebär att det nu, förutom träningar, även är tillåtet att boka tider för matcher och tävlingar i alla åldrar.

Inomhuslokaler och simhallen

Kommunens idrottshallar håller fortsatt stängt för allmänheten under sommaren men är öppna för bokning av föreningsverksamhet.

Även simhallen fortsätter hålla stängt för allmänheten men planerar att öppna upp för motionssim i juli. Förbokning kommer dock att krävas.

Rosa huset är öppet

Ungdomsgården Rosa huset har öppnat igen från och med tisdag 18 maj.

Kulturskolan Miranda börjar med närundervisning igen

Från och med 3 maj öppnar kulturskolan upp för fysisk undervisning en till en med elever från högstadiet och gymnasiet. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning.

Kommunen höjer stödet till barn- och
ungdomsföreningar under coronaperioden

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att tillfälligt höja det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsverksamhet under 2021. Det har framkommit att många föreningar har det svårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen gör därför en rejäl tillfällig höjning av aktivitetsstödet, från 5,30 kronor per deltagare och tillfälle till 10 kronor per deltagare och tillfälle.

Näringslivet i Mora

Näringslivet är hårt drabbat av nedgången under coronakrisen. Mora kommun försöker från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen genom flera åtgärder. Vi har även samlat uppgifter var du kan vända dig för mer information om de stöd och råd som finns nationellt och från regionala och lokala näringslivsaktörer.

Ekonomisk rådgivning under coronakrisen

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone.

Så undviker du smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Håll avstånd till andra människor när du vistas i exempelvis butiker, restauranger och kollektivtrafik.
 • Använd munskydd när du reser med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 på vardagar.
 • Undvik att vistas i inomhusmiljöer där många samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från sociala sammanhang som till exempel konserter, fester och bröllop.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du inte smittar människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Stanna hemma tills du varit fri från symtom i två dygn och totalt minst en vecka. Testa dig genom att boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du blir sjuk under arbetsdagen ska du genast avbryta ditt arbetspass och gå hem. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Med anledning av covid-19 har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kontaktar du din chef. Alla andra ska själva kontakta sjukvården för testning. Du bokar en tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster men du kan också ringa din vårdcentral. Läs mer om testning på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Om du är sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar sedan symtomen började. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.
 • Om du är sjuk och testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Resor

Folkhälsomyndigheten har publicerat allmänna råd, bland annat kring resor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I första hand ska du gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du behöver resa kollektivt bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett allmänt råd till allmänheten om att bära munskydd inom kollektivtrafiken för att minska spridningen av covid-19. Det gäller i rusningstrafik klockan 7.00-9.00 på morgonen och klockan 16.00-18.00 på eftermiddagen för personer födda 2004 och tidigare. Var och en ansvarar att bära munskydd, som helst också ska vara CE-märkta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar befolkningen att inte genomföra resor om de inte kan ske på ett smittsäkert sätt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det ska exempelvis vara möjligt att isolera sig vid sjukdom och att begränsa sitt umgänge till en mindre krets. Risken för trängsel är ofta större på många turistorter, där många människor samlas på mindre ytor, vilket kan göra det svårare att hålla avstånd. Det gäller exempelvis på många fjällorter och på butiker, mackar och restauranger utmed vägarna till dessa områden. Resan ska planeras så att sådana situationer kan undvikas.

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Om du är svensk medborgare
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid hemkomst till Sverige Länk till annan webbplats.. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Utländska medborgare
För att resa in i Sverige behöver du visa upp antingen ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om att du har tillfrisknat från covid-19. Kraven gäller inte om du reser från Danmark, Finland, Island eller Norge. Detta gäller till den 31 augusti 2021.

Senast uppdaterad: 23 juli 2021