Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-12-02

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig sjuk eller har symtom kan du ringa 1177 för rådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Mora kommuns särskilda boenden är öppna för besök inomhus. Det är viktigt att alla besökare tar ansvar och är försiktiga för att förhindra smittspridning. Även Grindstugan, en dagverksamhet för dementa i Mora kommun är öppen.

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Mora kommun erbjuder e-tjänsterna ”En bra plats” och "Demenslotsen" med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsterna är öppna dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym.

Kommunens dagliga verksamheter

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter är nu tillbaka i den normala verksamheten.

Gymnasieskolan

Förskolor och skolor i Mora kommun

Högstadieskolorna

Högstadieskolorna Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola är nu tillbaka till närundervisning efter att ha haft fjärrundervisning under våren på grund av den höga smittspridningen i Mora.

Öppna förskolan

Från och med måndag den 23 augusti tar öppna förskolan på Mora familjecentral emot besökare igen.

Om barnet blir sjukt

Om ett barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska barnet stanna hemma och ni bör i vissa fall boka tid för provtagning. Läs om provtagning av barn och ungdomar vid symtom på covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Hur länge ska sjuka barn stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska symtomfria barn stanna hemma om en familjemedlem har covid-19?

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du den senaste vägledningen för smittspårning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Simhallen är öppen

Från och med 16 augusti öppnar Mora simhall för dig som vill simma eller rehabträna. Antalet besökare begränsas så att du som besöker simhallen kan känna dig trygg i rådande pandemi.

Mora kommuns fritids- och idrottsanläggningar

Från och med 1 juni är kommunens utomhusanläggningar på Prästholmen och Hemus öppna för all idrottsverksamhet. De lättade restriktionerna innebär att det nu, förutom träningar, även är tillåtet att boka tider för matcher och tävlingar i alla åldrar.

Rosa huset och kulturskolam Miranda

Ungdomsgården Rosa huset håller öppet. Kulturskolan Miranda har fysisk undervisning med eleverna. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning.

Kommunen höjer stödet till barn- och
ungdomsföreningar under coronaperioden

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att tillfälligt höja det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsverksamhet under 2021. Det har framkommit att många föreningar har det svårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen gör därför en rejäl tillfällig höjning av aktivitetsstödet, från 5,30 kronor per deltagare och tillfälle till 10 kronor per deltagare och tillfälle.

Näringslivet i Mora

Vi har samlat information till företagare om de stöd och råd som finns nationellt, från regionala och lokala näringslivsaktörer med anledning av coronapandemin.

Allmänna råd och restriktioner

Vaccination mot covid-19 är gratis och erbjuds av Region Dalarna.

Vaccinationsbevis

Från och med 1 december 2021 kan vaccinationsbevis användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Via e-tjänsten Covidbevis.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du logga in och hämta ett bevis på att du vaccinerat dig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationsbevis på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. Provtagningen är alltid gratis.

I Mora kan du testa dig på följande platser:

  • provtagningsstationen för bilåkare på Tingsnäsvägen
  • provtagningstation för fotgängare och cyklisterpå Cirkusplatsen, Tingsnäs
  • Självprovtagningspaket kan hämtas ut på Apoteket Bävern i Mora lasarett (bokning via 1177)

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 2 december 2021