Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2020-10-23

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

En person håller ett förstoringsglas över ordet "virus"

Vem ska jag kontakta?

Ring 1177 om du känner dig sjuk eller har symtom. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning. Använd gärna Region Dalarnas app Min Vård, särskilt om du har lindriga symtom eller vill boka en tid.

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symptom. Även du som är skriven i ett annat län kan testa dig via Region Dalarna.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Mora kommun har gjort egna filmer om coronaviruset och vad som gäller för dig som bor i Mora kommun. Filmerna finns på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. På sidan har vi också samlat länkar till information, filmer och affischer på olika språk.

Gå till sidan: Information om coronaviruset på olika språk

Mora kommun har även gjort en egen film på dalska, som framför allt riktar sig mot äldre.

Film om coronaviruset på dalskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien finns också på flera språk:

Information Sverige
Filmer om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på somaliska, arabiska, persiska/farsi och tigrinja.

Länsstyrelsen
Affisch om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på flera olika språk:

Mora kommun
Enkel informationsaffisch om hur du skyddar dig från coronaviruset, riktat mot till exempel skolor. Affischen är fri använda.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

För dig som är orolig
krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna kris. Där hittar du även kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 

Information till barn
Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra för barn och ungdomar att känna tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Bris har tagit fram en sida med frågor och svar om coronaviruset, riktat till barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barn kan också höra av sig till Bris med sina funderingar via telefon, chatt eller mejl.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris har i samarbete med krisinformation.se tagit fram råd om hur du som vuxen kan prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats.

Information till företagare
Vi har samlat information till företagare under coronakrisen på vår webbplats, där förtydligar vi också några av åtgärderna vi gör för underlätta för Moras näringsliv under krisen.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns myndighetsinformation till företagare om coronakrisen.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Provtagning och smittspårning

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. Region Dalarna provtar för covid-19 på alla personer med symptom.

På Region Dalarnas webbplats hittar du information om:

Testning av barn med misstänkt coronasmitta

Ett så kallad PCR-test (Polymerase Chain Reaction) visar om en person har en pågående infektion av Covid-19. Det kan inte användas för att upptäcka om det finns antikroppar efter en tidigare infektion.​​

Barn upp till 9 år som har luftvägssymtom ska i första hand stanna hemma utan PCR-provtagning. Detta enligt Region Dalarnas senaste rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn från 10 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning. Om barnet visar sig vara positiv för covid-19, bör barnet stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt bör barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat.

Om barnet har gjort ett PCR-test som är negativt och som inte visar covid-19, bör barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Vad gäller för barn som inte testas?

Barn från förskoleålder och upp till 14 år som har symtom men som inte har testats ska stanna hemma tills barnet varit symtomfri i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan. Detta är Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer, men varje förskola/skola kan ha egna regler. 

För barn från 15 år och uppåt som har symtom men inte har testats gäller samma sak som för vuxna, alltså att de ska stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka.

Kommunens boenden

Mora kommun fick den 1 juni sina första bekräftade fall av covid-19 på ett äldreboende. Det var två personer på det privata boendet Tomtebogården som testades positivt för covid-19. Läs mer om första fallen av covid-19 på ett äldreboende i Mora kommun.

Kommunens särskilda boenden öppnar upp för besök inomhus

Då antalet konstaterade fall av covid-19 minskat i länet tar Smittskydd Dalarna bort den tidigare rekommendationen om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden. Mora kommuns särskilda boenden öppnar därmed upp för besök inomhus från och med måndag 12 oktober. Det krävs dock att alla besökare fortsätter ta ansvar och vara försiktiga för att förhindra smittspridning.

Till dig som är anhörig

Vi tycker det är viktigt att du som är anhörig till en närstående inom våra vård- och omsorgsboenden känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Grindstugan håller stängt

Grindstugan är en dagverksamhet för dementa i Mora kommun. Deltagarna som kommer till verksamheten åker dit i samma taxibil och umgås tillsammans hela dagar. Då Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina fysiska kontakter och undvika att åka med allmänna färdmedel innebär det en stor risk för deltagarna som kommer till verksamheten. Socialnämnden har därför beslutat att stänga Grindstugan från 14 april till 31 december.

Personer över 70 år omfattas nu av samma rekommendationer som hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Äldre och riskgrupper uppmanas åka bil till planerade vårdbesök

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De som har möjlighet bör istället åka med egen bil eller skjutsas av en nära anhörig för att minska risken att bli smittad av covid-19.

För att underlätta detta har Regionstyrelsen beslutat att alla patienter över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska få bilersättning från noll kilometer för resor till planerade vårdbesök. Läs mer om bilersättning till äldre och riskgrupper länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå 
Region Dalarnas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp med att handla mat

Du som är 70+ eller ingår i riskgrupp kan få hjälp med att handla mat om ingen annan i din närhet kan hjälpa dig. Mora kommun samarbetar med Navet, ett nätverk som leds av Svenska kyrkan och Centrumkyrkan i Mora och som består av en rad frivilliga krafter och organisationer inom civilsamhället i Mora.

Du kan också besöka Mora Köpstads webbplats, där hittar du en lista med butiker, företag, restauranger och caféer som erbjuder olika lösningar för hemleverans, take away och/eller anpassade öppettider.

Anhörigstöd

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Vår kommun erbjuder e-tjänsten ”En bra plats” med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsten är öppen dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym. För mer information och inlogg besök: enbraplats.selänk till annan webbplats

Kommunens dagliga verksamheter

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter får nu aktivering i hemmet istället.

Gymnasieskolan

Här kan du läsa om hur Mora gymnasium hanterar coronasituationen.

Förskolor och skolor i Mora kommun

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan, det gäller även om en anhörig är sjuk.

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Nu kan också barn från 15 år och uppåt testa sig för covid-19, läs mer om det under rubriken Testning av barn med misstänkt coronasmitta.

Hur länge ska sjuka barn stanna hemma?

Sjuka barn under 14 år med symtom som påminner som covid-19 men som inte har testats ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till.

Region Dalarna uppmanar nu barn från 10 år och uppåt som har symtom att provtas för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barn som fått ett positivt provsvar ska stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt bör barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat. Vid ett negativt provsvar bör barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Barn över 15 år som:

  • har testat positivt för covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.
  • har testat negativt för covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka.
  • inte har testats ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.

Näringslivet i Mora

Näringslivet är hårt drabbat av nedgången under coronakrisen. Mora kommun försöker från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen genom flera åtgärder. Vi har även samlat uppgifter var du kan vända dig för mer information om de stöd och råd som finns nationellt och från regionala och lokala näringslivsaktörer.

Ekonomisk rådgivning under coronakrisen

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du blir sjuk under arbetsdagen ska du genast avbryta ditt arbetspass och gå hem. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Det är viktigt att du provtas. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kontaktar du din chef. Alla andra ska själva kontakta sjukvården för testning. Du bör helst boka en tid via appen Min Vård men du kan också ringa din vårdcentral. Läs mer om testning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Om du har varit sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar sedan symtomen började.

Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Om du har varit sjuk men testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Personer som bor med smittade ska betraktas som möjliga fall

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Om inga symtom utvecklas rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Karensavdraget slopas

Med anledning av covid-19 har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Försök att hålla avstånd till andra människor när du vistas i exempelvis butiker, restauranger och kollektivtrafik. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Stanna hemma tills du varit fri från symtom i två dygn. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Resor

Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya allmänna råd, bland annat kring resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

UD avråder från vissa utlandsresor

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020