Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2022-02-16

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig sjuk eller har symtom kan du ringa 1177 för rådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet samt följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Tillfällig avrådan från besök på kommunens äldreboenden

På grund av den extremt stora smittspridningen av covid-19 i samhället så avråder Mora kommun just nu från besök till kommunens äldreboenden.

Om du som anhörig ändå önskar besöka en boende så är det mycket viktigt att du är absolut symtomfri och att du inte har varit utsatt för smitta av någon som är sjuk i covid-19 de senaste 14 dagarna.

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under pandemin? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Mora kommun erbjuder e-tjänsterna ”En bra plats” och "Demenslotsen" med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsterna är öppna dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym.

Gymnasieskolan

Förskolor och skolor i Mora kommun

Högstadieskolorna

I dagsläget har Folkhälsomyndigheten inte infört några nya rekommendationer i grundskola eller gymnasium. Argumentet för att hålla skolorna öppna är att det är viktigt att barn och ungdomar får vara i skolan.

Om barnet blir sjukt

Om ett barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska barnet stanna hemma från skolan och fritidsaktiviteter. De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur länge ska sjuka barn stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska symtomfria barn stanna hemma om en familjemedlem har covid-19?

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du de senaste rekommendationerna för om du eller någon i familjen blivit sjuk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Mora kommuns fritids- och idrottsanläggningar

Från och med 1 juni 2021 är kommunens utomhusanläggningar på Prästholmen och Hemus öppna för all idrottsverksamhet.

Rosa huset och kulturskolan Miranda

Ungdomsgården Rosa huset håller öppet. Kulturskolan Miranda har fysisk undervisning med eleverna. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning.

Företagare

På webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.finns samlad information om covid-relaterade frågor för företagare från myndigheter.

Allmänna råd och restriktioner

Vaccination mot covid-19 är gratis och erbjuds av Region Dalarna.

Vaccinationsbevis

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis. Beviset underlättar vid resor utomlands. Via e-tjänsten Covidbevis.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du logga in och hämta ett bevis på att du vaccinerat dig mot covid-19.

Läs mer om vaccinationsbevis på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022