Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2020-06-18

Ett nytt coronavirus, covid-19 identifierades under januari 2020 i staden Wuhan i Kina. Symtomen vid infektion med covid-19 varierar från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till allvarligare lunginflammation. Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet.

En person håller ett förstoringsglas över ordet "virus"

Vem ska jag kontakta?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Ring 1177 eller en vårdcentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du känner dig mycket sjuk. Gör gärna Region Dalarnas testlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dig själv hemma. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning. 

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Övriga frågor som involverar Mora kommun besvaras på den här sidan. Det går också bra att ställa frågor i det fästa inlägget om coronaviruset på Mora kommuns Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mora kommun har gjort egna filmer om coronaviruset och vad som gäller för dig som bor i Mora kommun. Filmerna finns på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. På sidan har vi också samlat länkar till information, filmer och affischer på olika språk.

Gå till sidan: Information om coronaviruset på olika språk

Mora kommun har även gjort en egen film på dalska, som framför allt riktar sig mot äldre.

Film om coronaviruset på dalskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien finns också på flera språk:

Information Sverige
Filmer om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på somaliska, arabiska, persiska/farsi och tigrinja.

Länsstyrelsen
Affisch om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på flera olika språk:

Mora kommun
Enkel informationsaffisch om hur du skyddar dig från coronaviruset, riktat mot till exempel skolor. Affischen är fri använda.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

För dig som är orolig
krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna kris. Där hittar du även kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 

Information till barn
Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra för barn och ungdomar att känna tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Bris har tagit fram en sida med frågor och svar om coronaviruset, riktat till barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barn kan också höra av sig till Bris med sina funderingar via telefon, chatt eller mejl.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris har i samarbete med krisinformation.se tagit fram råd om hur du som vuxen kan prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats.

Information till företagare
Vi har samlat information till företagare under coronakrisen på vår webbplats, där förtydligar vi också några av åtgärderna vi gör för underlätta för Moras näringsliv under krisen.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns myndighetsinformation till företagare om coronakrisen.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Provtagning och smittspårning

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. På Region Dalarnas webbplats hittar du information om:

Kommunens boenden

Mora kommun har den 1 juni fått sina första bekräftade fall av covid-19 på ett äldreboende. Det är två personer på det privata boendet Tomtebogården som har testats positivt för covid-19. Personerna vårdas för närvarande isolerade på boendet. Läs mer om första fallen av covid-19 på ett äldreboende i Mora kommun.

Besöksförbud på kommunens boenden

Regeringen har den 30 mars beslutat att införa besöksförbud på alla äldreboenden i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Besöksförbudet gäller från och med onsdagen 1 april. Detta gäller särskilda boenden och gruppbostäder. Mora kommun avråder även starkt från besök på kommunens trygghetsboenden.

Besök utomhus vid kommunens äldreboenden

Det råder fortfarande ett strikt besöksförbud på kommunens boenden. Det finns dock möjlighet för anhöriga att besöka boende utomhus under vissa förutsättningar. Men det ställs en del villkor och krav kring den typen av besök.

Till dig som är anhörig

Vi tycker det är viktigt att du som är anhörig till en närstående inom våra vård- och omsorgsboenden känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Grindstugan håller stängt från 14 april

Grindstugan är en dagverksamhet för dementa i Mora kommun. Deltagarna som kommer till verksamheten åker dit i samma taxibil och umgås tillsammans hela dagar. Då Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina fysiska kontakter och undvika att åka med allmänna färdmedel innebär det en stor risk för deltagarna som kommer till verksamheten. Socialnämnden har därför beslutat att stänga Grindstugan från 14 april till 31 maj.

Personer över 70 år bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina fysiska kontakterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med andra så långt som möjligt. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Hjälp med att handla mat

Du som är 70+ eller ingår i riskgrupp kan få hjälp med att handla mat om ingen annan i din närhet kan hjälpa dig. Mora kommun samarbetar med Navet, ett nätverk som leds av Svenska kyrkan och Centrumkyrkan i Mora och som består av en rad frivilliga krafter och organisationer inom civilsamhället i Mora. De frivilliga inom Navet kan göra inköp och leverera till de som behöver i Mora kommun på tisdagar och fredagar, med start från fredagen 17 april.

Du kan också besöka Mora Köpstads webbplats, där hittar du en lista med butiker, företag, restauranger och caféer som erbjuder olika lösningar för hemleverans, take away och/eller anpassade öppettider.

Anhörigstöd

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Vår kommun erbjuder e-tjänsten ”En bra plats” med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsten är öppen dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym. För mer information och inlogg besök: enbraplats.selänk till annan webbplats

Riskgrupper inom kommunens dagliga verksamheter får annan sysselsättning

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter kommer nu få aktivering i hemmet istället. Detta efter ett förtydligande om riskgrupper från Socialstyrelsen.

Gymnasieskolan övergår till distansundervisning

Gymnasieskolan har från och med onsdag 18 mars övergått till distansundervisning för de elever som har möjlighet.

Gymnasiet öppnar för vissa elever från 20 april

Från och med den 20 april kommer ett fåtal gymnasieelever tillbaka till skolan för specifika moment som inte går att genomföra på distans. Samtidigt fortsätter fjärr- och distansundervisningen för de allra flesta.

Studentfirande i mindre format

Gymnasiet kommer att ha en digital mösspåtagning och en mindre avslutning med utspring i varje klass. Ett begränsat antal anhöriga kommer ha möjlighet att ta emot studenterna på plats. Det blir däremot ingen mottagning i Tingshusparken och studentflaken är förbjudna.

Förskolor och skolor i Mora kommun

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan, det gäller även om en anhörig är sjuk.

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. 

Personalen på förskola har testats positivt för covid-19

Fyra positiva testresultat har upptäckts bland personal på en förskola i Mora (3 juni). Kommunen inväntar resultat på ytterligare testningar av personal på den aktuella förskolan. Förskolan hålls öppen genom att vikarier har tagits in, hela den ordinarie personalen är hemma.

Skolavslutningar i grundskolan

Grundskolan i Mora har beslutat att årets skolavslutningar ska hållas i respektive klassrum och att inga vårdnadshavare ska bjudas in.

Barn med 15-timmarsplats får komma tillbaka till förskolan

Nu kan barnen med så kallad 15-timmarsplats få komma tillbaka till förskolan igen. Sedan den 23 mars har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande fått ha sina barn hemma på grund av coronasituationen. Men från och med måndag den 27 april kan de så kallade 15-timmarsbarnen komma tillbaka till förskolan.

Mora kommun förbereder för eventuell stängning av skola och förskola

Regeringen har förberett för att skolor och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronasmittan. Ett sådant beslut kan komma med kort varsel och därför har vi i Mora kommun förberett för konsekvenserna av en eventuell stängning. De föräldrar som har samhällsviktiga arbeten har uppmanats att anmäla det för att barnen ska beredas plats på förskola och fritidshem.

Paket av åtgärder för att underlätta för Moras näringsliv under krisen

Mora kommun tar nu till en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar under coronakrisen. Handel och näringsliv är hårt drabbat av nedgången och kommunen försöker nu från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen.

Ekonomisk rådgivning under coronakrisen

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Med anledning av covid-19 har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Du som är frisk får resa inom Sverige

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum.

För att spridningen av covid-19 inte ska öka, och för att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt är det viktigt att vi alla fortsätter att följa rekommendationerna. Stanna hemma vid minsta symtom, tvätta händerna noga, håll avstånd till andra och undvik trängsel.

Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya allmänna råd, bland annat kring resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

UD avråder från utlandsresor

Utrikesdepartementet, UD, avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder, från och med den 14 mars. Vidare avråder UD från alla resor till Iran och Hubei-provinsen i Kina.

UD har förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som tidigare beslutats till att gälla fram till den 15 juli 2020. Icke nödvändiga resor kan vara turistresor och liknande.

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Försök att hålla avstånd till andra människor när du vistas i exempelvis butiker, restauranger och kollektivtrafik. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Stanna hemma tills du varit fri från symtom i två dygn. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020