Taligenkänning och ungdomsbehandlare underlättar för socialtjänsten

Socialförvaltningen vill starta två nya projekt inom ramen för Hållbara Mora. Dels vill de införa en ungdomsbehandlare för att kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för ungdomar med missbruksproblem. Det andra projektet gäller taligenkänning – ett program som låter socialsekreterare tala in sin dokumentation istället för att skriva.

En bild på en ungdom och en bild på en kvinna som talar in i en mikrofon

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till och med år 2022 avsätta särskilda pengar för att stimulera och driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens medarbetare och verksamheter har därför fått möjlighet att söka stöd ur medlen för att genomföra små eller stora projekt som ska stärka den sociala, ekonomiska eller miljömässiga hållbarheten i Mora.

Två nya projektansökningar har nu kommit in som ska beslutas av kommunstyrelsen den 25 februari.

Ungdomsbehandlare

I Mora kommun har en ökning kring ungdomar som tidigt kommer in i missbruk ökat lavinartat det senaste året. I dagsläget finns det ingen behandling för ungdomar i Mora utan de får istället externa placeringar i andra kommuner. Socialförvaltningen vill därför införa en ungdomsbehandlare som ska kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Insatser på hemmaplan anses vara mindre ingripande för den enskilde samtidigt som socialtjänsten ges större möjlighet att upprätta ett långsiktigt stöd i personens hemmiljö. På hemmaplan kan de använda sig av det nätverk som finns i ungdomens omgivning samt insatser i form av vård och skola där kontakter redan finns etablerade.

- Fördelen med behandling på hemmaplan är att ungdomen kan bo kvar i hemmet, gå kvar i sin ordinarie skola och få stöd från familjen. Öppenvårdsbehandlingen vi har för vuxna har visat sig ge goda resultat så förhoppningen är att behandlingen av unga ska fungera lika bra, säger Pia Blomstedt, avdelningschef inom individ- och familjeomsorgen.

Projektet planeras pågå under perioden 2020–2022 och ska finansieras med hjälp av kommunens hållbarhetsmedel. Därefter är förhoppningen att de minskade kostnaderna för externa placeringar ska finansiera tjänsten.

Taligenkänning

Taligenkänning innebär att socialsekreterare kan tala in sin dokumentation i stället för att som man gör idag, skriva in den via ett tangentbord. Tekniken har flera fördelar, framför allt har studier visat att det går tre till fyra gånger snabbare att tala in sin dokumentation jämfört med att skriva in den. Syftet med projektet är att effektivisera dokumentationen för att få mer tid till direkt klientarbete och att reducera medarbetarnas stress samt arbetsrelaterade besvär i nacke och rygg.

Socialförvaltningen har ansökt om digitaliseringsmedel för att köpa produkt och licens samt utbildning för totalt 50 medarbetare. Projektet planeras pågå under perioden 2020–2021.

- När vi testade taligenkänning trodde vi att det skulle vara enkelt, men det var faktiskt ännu lättare än vad vi trodde! Dokumentation har varit en betungande arbetsuppgift för socialsekreterarna, men med taligenkänning går det väldigt smidigt och de tycker till och med att det är roligt, säger Ewa Byström, enhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020