Konsult ska upprätta avtal för utarrendering av Mora skidstadion

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att utarrendera driften och underhållet av Mora skidstadion i Hemus till en kommersiell aktör. Nu ska Mora kommun upphandla en konsult som ska ansvara för att upprätta ett arrendeavtal.

Flygbild över Hemus

Flygbild över Hemus.

Anledningen till utarrenderingen är att det finns en förväntan från privata idrotts- och besöksnäringsföretag och från allmänheten att skidstadion ska motsvara en anläggning på kommersiell nivå. Förväntningar som en kommunal idrottsplats inte kan leva upp till. Om kommersiella aktörer ansvarade för driften av anläggningen skulle de både få större möjlighet att säkerställa sin verksamhet och att utveckla den.

En konsult ska nu upphandlas för att ta fram ett förslag till utarrenderingsprocess av Mora skidstadion med hänsyn till föreningars och allmänhetens tillträde och kostnader.

Kommunstyrelsen ska besluta om upphandlingen av en konsult vid sitt sammanträde den 25 februari.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020