Kommunen säger upp hyresavtalet med Stoltgården

Socialnämnden i Mora har beslutat att säga upp hyresavtalet med bostadsrättsföreningen Soldi på Sollerön för Stoltgården. Anledningen är den onormalt höga hyreskostnaden och att kommunen tvingas betala för ytor som inte utnyttjas. En oberoende juridisk utredning rekommenderar nu kommunen att avsluta inbetalningarna till Stoltgården.

Bild på Stoltgården

Stoltgården.

Artikeln publicerades ursprungligen den 12 februari.

På Stoltgården bor 24 hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare, i första hand äldre. De har eget boende och eget hushåll, men får stöd av hemtjänsten efter behov. Det var tidigare ett trygghetsboende, men kommunen fördelar inte boende dit längre.

Idag betalar Mora kommun över en miljon kronor i hyra om året till bostadsrättsföreningen Soldi, enligt ett cirka 30 år gammalt hyresavtal. För de pengarna får kommunen disponera ett personalutrymme för hemtjänstpersonal på 93 kvadratmeter. Kommunen betalar dock för hela 826 kvadratmeter. I praktiken innebär det att kommunen betalar för allmänna utrymmen som korridorer, trapphus och annat som andra hyresgäster utnyttjar.

Dessutom finns ett kök i Stoltgården där ett restaurangbolag lagar och säljer mat. Enligt den senaste årsredovisningen gjorde restaurangbolaget en förlust på 100 000 kronor, men verksamheten stöttas genom ett bidrag från bostadsrättföreningen på 150 000 kronor. I praktiken bidrar kommunen till att betala restaurangverksamheten, som samtidigt saknar tillstånd från miljökontoret i Mora-Orsa.

I praktiken har Mora kommunen subventionerat både restaurangverksamhet och hyresgästernas boende genom skattemedel.

”Vi har nyligen fått inblick i hur hyresöverenskommelsen har fungerat och vi inser att vi måste komma ur detta så snart som möjligt”, säger Malin Höglund (M), ordförande i socialnämnden.

”Vi har ett ansvar mot skattebetalarna i Mora och då kan det här inte få fortsätta. Det är alldeles för mycket pengar som rinner ut, utan att vi får full valuta.”

Mora kommun har låtit en oberoende utredare granska kommunens avtal med bostadsrättsföreningen Soldi. Det är advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog som har gått igenom förhållandena på Stoltgården och där juristen Jonas Frydenberg starkt rekommenderar kommunen att dra sig ur avtalet med Soldi så snart som möjligt.

”Man kan konstatera att kommunen indirekt bidrar till en privat aktörs verksamhet genom ett ovanligt hyresupplägg. Bidrag till privat verksamhet brukar vanligtvis ha en annan form”, säger Jonas Frydenberg. ”Det är dessutom väldigt mycket pengar det handlar om”.

Den juridiska utredningen visar också att det har varit en mycket dålig redovisning hur kommunens miljon i hyresinbetalning har använts.

”Vi har fått väldigt svag återkoppling på hur våra pengar har använts. Uppenbarligen har vår hyra inte använts till underhåll eller till att betala av lån, utan till en förtäckt subvention av ett kök och för att hålla bostadsrättsinnehavarnas hyror på en osedvanligt låg nivå”, säger Urban Sundström, avdelningschef för ordinärt boende i Mora kommun.

”Om det skulle vara på annat sätt, så har det inte redovisats”, fortsätter han.

På onsdagen den 12 februari överlämnade kommunen sin uppsägning av hyresavtalet till bostadsrättsföreningen Soldi. De boende som behöver hemtjänst kommer dock att få det även i fortsättningen av kommunen. Hemtjänstpersonalen, som har haft sitt personalutrymme i Stoltgården kommer att få andra lokaler på Sollerön.

”Naturligtvis skulle vi ha åtgärdat det här långt tidigare. Men det är först nu, tack vare den oberoende juridiska utredningen som vi har fått full insikt och då agerar vi omedelbart. Under onsdagen informerades socialnämnden,” säger nämndens ordförande Malin Höglund (M).

Senast uppdaterad: 28 februari 2020