Nytt samverkansavtal mellan dalakommuner för digitala tjänster

Mora kommun och 11 andra dalakommuner planerar att införa en gemensam plattform för e-tjänster. För att snabbt och kostnadseffektivt komma igång de nya e-tjänsterna har ett samverkansavtal tagits fram, något som bland annat inrättar ett nytt e-samverkanskontor i Mora.

BankID i mobiltelefon vid laptop. Bild: Mostphotos.

En av fördelarna med e-tjänster är att kunna legitimera och signera via BankID. Bild: Mostphotos.

E-samverkanskontorets uppdrag blir att samordna utvecklingen av e-tjänster för de dalakommuner som beslutat sig för att gå med i den gemensamma e-plattformen. Det innebär främst att om en av kommunerna gör en beställning av en viss typ av e-tjänst utvecklas den för att även kunna användas av de andra samverkanskommunerna. E-samverkanskontoret blir även en central supportfunktion och ansvarar för inrättandet av ett samverkansforum där kommunerna beställer e-tjänsterna. Samordningen blir ett mer effektivt sätt att bygga och hantera e-tjänster som lever upp till kommunernas behov, jämfört med om var och en av kommunerna skulle vända sig till e-tjänsteplattformens leverantör direkt.

Finansiering av e-samverkanskontoret i form av drift- och personalresurser görs genom en årligt avgift som betalas av de kommuner som deltar i e-tjänsteplattformen.

Den 25 februari godkände kommunstyrelsen i Mora samverkansavtalet. Avtalet träder i kraft under förutsättning att övriga deltagande kommuner ger sitt godkännande.

En e-tjänst kan vara ansökan till förskola, ansökan om bygglov, ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, eller andra typer av ärenden hanteras av kommunen. Kommuner som helt eller delvis saknar e-tjänster använder sig istället av vanligtvis nedladdningsbara PDF-blanketter, något som tenderar att dra ut på handläggningstiden och som i många fall kräver att den som fyller i blanketten har tillgång till en skrivare.

Användningen av en e-tjänst gör att du enbart behöver tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta. Vissa e-tjänster som behöver någon form av signatur kan få det genom en legitimering via BankID.

Senast uppdaterad: 27 februari 2020