Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Nytt samverkansavtal mellan dalakommuner för digitala tjänster

Mora kommun och 11 andra dalakommuner planerar att införa en gemensam plattform för e-tjänster. För att snabbt och kostnadseffektivt komma igång de nya e-tjänsterna har ett samverkansavtal tagits fram, något som bland annat inrättar ett nytt e-samverkanskontor i Mora.

BankID i mobiltelefon vid laptop. Bild: Mostphotos.

En av fördelarna med e-tjänster är att kunna legitimera och signera via BankID. Bild: Mostphotos.

E-samverkanskontorets uppdrag blir att samordna utvecklingen av e-tjänster för de dalakommuner som beslutat sig för att gå med i den gemensamma e-plattformen. Det innebär främst att om en av kommunerna gör en beställning av en viss typ av e-tjänst utvecklas den för att även kunna användas av de andra samverkanskommunerna. E-samverkanskontoret blir även en central supportfunktion och ansvarar för inrättandet av ett samverkansforum där kommunerna beställer e-tjänsterna. Samordningen blir ett mer effektivt sätt att bygga och hantera e-tjänster som lever upp till kommunernas behov, jämfört med om var och en av kommunerna skulle vända sig till e-tjänsteplattformens leverantör direkt.

Finansiering av e-samverkanskontoret i form av drift- och personalresurser görs genom en årligt avgift som betalas av de kommuner som deltar i e-tjänsteplattformen.

Den 25 februari godkände kommunstyrelsen i Mora samverkansavtalet. Avtalet träder i kraft under förutsättning att övriga deltagande kommuner ger sitt godkännande.

En e-tjänst kan vara ansökan till förskola, ansökan om bygglov, ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, eller andra typer av ärenden hanteras av kommunen. Kommuner som helt eller delvis saknar e-tjänster använder sig istället av vanligtvis nedladdningsbara PDF-blanketter, något som tenderar att dra ut på handläggningstiden och som i många fall kräver att den som fyller i blanketten har tillgång till en skrivare.

Användningen av en e-tjänst gör att du enbart behöver tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta. Vissa e-tjänster som behöver någon form av signatur kan få det genom en legitimering via BankID.

Senast uppdaterad: 27 februari 2020