• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Utmelands förskola och Sollerö fritidshem tog emot Pedagogiska priset 2019

Utmelands förskola och Sollerö fritidshem tog emot Pedagogiska priset 2019

För- och grundskolenämnden har delat ut pris till en förskola och ett fritidshem för att de har utmärkt sig genom tillgängligt lärande och språkutveckling.

Utmelands förskola med förskollärare Karin Forsberg längst fram flankerad av fr v ordföranden Rose-Mari Bogg, 1:e vice ordföranden Johan Jansson, 2:e vice ordförande Magnus Sundberg och förvaltningsassistent Rose-Marie Hedvall.

Utmelands förskola med förskollärare Karin Forsberg längst fram flankerad av fr v ordföranden Rose-Mari Bogg, 1:e vice ordföranden Johan Jansson, 2:e vice ordförande Magnus Sundberg och förvaltningsassistent Rose-Marie Hedvall.

Pedagogiskt pris 2019

Varje år delar för- och grundskolenämnden ut två pedagogiska priser som uppmuntran till en förskola, en skola eller ett fritidshem som har arbetat målmedvetet och utvecklande inom något område. Denna gång gick det ena priset till Utmelands förskola för deras fina samarbete kring språkutveckling. Det andra priset gick till Sollerö fritidshem som under lång tid har byggt upp en trygg och lärande miljö, som kompletterar skolans uppdrag på ett tydligt sätt. Priset består av ett diplom och 5000 kr att använda till verksamheten.

Politiker delar ut Pedagogiska priset till Utmelands förskola.

Förskollärare Karin tackar 2:e vice ordförande Magnus Sundberg för priset.

Ordföranden i för- och grundskoleförvaltningen Rose-Mari Bogg delar ut Pedagogiska priset till Sollerö fritids.

Solleröns fritidshem med fritidspedagog Håll Marie Esteén tar emot det pedagogiska priset av ordförande Rose-Mari Bogg.

Politiker och personal från Sollerö fritids som tagit emot Pedagogiska priset.

Personal på Solleröns fritidshem fr v pedagog Håll Marie Esteén, Stina Mattsson och Lena Andersson Svensson flankerad av fr v översta raden förvaltningsassistent Rose-Marie Hedvall, ordförande Rose-Mari Bogg, 2:e vice ordförande Magnus Sundberg och 1:e vice ordförande Johan Jansson.

Text: Rose-Mari Bogg och Rose-Marie Hedvall
Foto: Lena Eriksson, Rose-Marie Hedvall och Ingemar Kansell

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020