Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Information till anställda i Mora kommun om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-04-29

Mora kommun följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

Vaccination

Mora kommun tillåter att sina anställda vaccinerar sig på arbetstid – efter överenskommelse med chef. Det är ingen rättighet att få vaccinera sig på arbetstid, men medarbetare i Mora kommun kan göra det om arbetet så tillåter.

Mora kommun har följande riktlinjer för vaccinering på arbetstid:

 • ​Kom överens med din chef om när det kan passa att du vaccinerar dig.
 • Försök boka en vaccinationstid som passar arbetsplaneringen så långt det är möjligt.
 • ​Vaccination på arbetstid är en möjlighet – inte en rättighet.
 • Det går inte att räkna vaccinationstiden som arbetstid om den sker utanför det ordinarie schemat och det går inte att få kompensation för vaccinationstid utanför den ordinarie arbetstiden. ​

Stanna hemma om du är sjuk

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Symtom på covid-19

Hos de flesta är covid-19 en luftvägsinfektion. De vanligaste symtomen är hosta och feber. Andra symtom som förekommer är andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och diarré. Det är också ganska vanligt att man tappar lukt och smak.

Om du har de symtom som beskrivs ska du stanna hemma från arbetet. Det gäller även om du har lätta symtom. Om tillståndet förvärras ringer du 1177, framför allt om du får andningssvårigheter eller inte klarar egenvård i hemmet. Gör gärna Region Dalarnas självskattningstest Länk till annan webbplats. för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dig själv hemma.

Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt. Men om du bor eller jobbar nära någon som är smittad ska du få förhållningsregler, vilket du kan läsa om nedan.

Personer som bor med smittade ska betraktas som möjliga fall

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. De innebär att man ska avstå från att vara på sin skola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om ett fall av covid-19 upptäcks på en arbetsplats ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning och stanna hemma vid minsta symtom, precis som tidigare. Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. 

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola. Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk?

Om du har varit sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Exempel 1: Om du är sjuk i fyra dagar, ska du stanna hemma i två dagar till = 6 dagar. Du behöver​ nu stanna hemma en dag till för att uppnå sju​ dagar sedan symtomen började.

Exempel 2: Om du är sjuk i sju dagar, ska du stanna hemma två dagar till = 9 dagar.

Du kan återgå till jobbet även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än sju dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Om du har varit sjuk men testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobbet.

Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symtom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Åk inte till sjukhuset om du inte uppmanats till det

För att undvika smittspridning är det viktigt att du INTE åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det. Ring istället 1177 eller boka en tid för provtagning genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Testning av anställda

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symtom. Om du tycker att du har symtom kopplade till covid-19 och arbetar inom vård- och omsorg ska du kontakta din chef för att få information om hur du går tillväga.

Alla andra ska själva boka tid för provtagning. Från och med den 30 november införs självprovtagning för allmänheten i Dalarna. Du genomför provtagningen själv vid särskilda provtagningsstationer och utvalda apotek. I Mora finns den mobila provtagningsstationen på Tingsnäsvägen. Du kan även boka ett självprovtagningspaket som hämtas ut på Apoteket Bävern i Mora lasarett.

Nyhet! Onsdag 28 april öppnar en provtagningstation i Mora för fotgängare och cyklister. Den nya provtagningsstationen ligger på Cirkusplatsen i Tingsnäs.

Självprovtagning kan endast bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Personer med konstaterad covid-19 ska inte testas igen

På vissa arbetsplatser förekommer det just nu en missuppfattning om att ett negativt PCR-prov (virusprov) behövs för att smittfri-förklara personer med konstaterad covid-19. Det stämmer inte. Det är viktigt att du inte bokar ny PCR-provtagningstid om du redan fått ett positivt provsvar, för att inte belasta labbet som analyserar proverna mer än nödvändigt.

Fortsätt med digitala möten

Mora kommun uppmanar alla verksamheter att genomföra sina möten digitalt, framförallt när det gäller interna möten mellan medarbetare. Erfarenheterna från våren visar att digitala möten kan hålla hög kvalité och fungera väl för både information och dialog. Det är också i enlighet med Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer, att hålla möten digitalt så långt det är möjligt.

Kommunens pandemigrupp slår fast att det bör göras en bedömning från fall till fall när det gäller regler, aktuellt syfte, sammanhang, deltagarkrets och lokal för mötet.

Det finns flera exempel på lyckade digitala möten under våren, exempelvis ledarforum. Samtidigt innebär den digitala miljön en utmaning när det gäller känslan av sammanhang, exempelvis APT-möten.

De möten som är svårast att genomföra på ett bra sätt är så kallade hybridmöten eller blandmöten där deltagare är med både digitalt och fysiskt. Det innebär en nackdel för den som vill vara med digitalt i ett annars fysiskt möte och där deltagarna är inte med på lika villkor. Det kan upplevas som en press att vara med fysiskt för få ut lika mycket, även om det är frivilligt.

Pandemigruppens rekommendation för kommunens möten, konferenser och andra sammanträden under hösten:

 • Basera bedömningen av hur möten ska genomföras på aktuellt syfte, sammanhang, deltagarkrets samt hur eventuell lokal är beskaffad.
 • Säkerställ att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas om mötet genomförs fysiskt – planera för att minimera risken för smittspridning, genom att begränsa fysiska kontakter i möjligaste mån.
 • Undvik om möjligt hybridmöten – eftersträva att så många som möjligt ska delta, på lika villkor.
 • Ställ inte in möten som inte kan genomföras fysiskt – försöka alltid ställa om och genomföra digitalt istället.

Distansarbete

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar Mora kommun alla medarbetare att arbeta på distans så långt det är möjligt. Syftet är att minska antalet personer som vistas på arbetsplatsen samtidigt där det är möjligt. Mora kommun har därför riktlinjer för hur och när vi kan distansarbeta.

Verksamhetens behov och förutsättningar ska alltid vara utgångspunkten när möjligheten till distansarbete bedöms.

 • Som chef bör du i den här situationen alltid prioritera att vara närvarande på arbetsplatsen som ett stöd till din personal
 • Distansarbete kan ske efter överenskommelse med närmaste chef. Chefen ansvarar för att utreda möjligheten med hjälp av följande frågeställningar:
 • I slutändan är det din chef som avgör om du kan distansarbeta eller inte
 • Säkerställ att det alltid finns någon närvarande på arbetsplatsen för att exempelvis hantera post och besök
 • Alternera gärna distansarbete och arbete på plats. Vissa arbetsuppgifter kanske lämpar sig för distansarbete medan andra ska utföras på plats
 • Skapa tydliga rutiner för distansarbetet - boka in dagliga avstämningar med arbetsgruppen

I slutändan är det din chef som avgör om distansarbete är möjligt.

Våra tre gyllene regler

 • Stanna hemma om du uppvisar symtom som påminner om covid-19
 • Tvätta händerna ofta
 • Sitt långt ifrån varandra på arbetsplatsen – nyttja mötesrum vid behov och håll avstånd i fikarummet!

Personal som jobbar med vård- och omsorg i kommunen

socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård eller vård- och omsorg.

Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas bära munskydd i pantientnära situationer

Smittskydd Dalarna rekommenderar från och med den 23 november medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt vård- och omsorgsverksamheten i länets kommuner, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning

Se filmen från föreläsningen om covid-19 av läkaren Eva Nordin Olson på Mora vårdcentral. Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Personal inom skola

Personal inom skolan ska liksom alla andra i samhället och kommunen gå till skolan om man är frisk. Men om du bor med någon som är smittad ska du betraktas som ett möjligt sjukdomsfall och ges förhållningsregler från Region Dalarna. Förhållningsreglerna innebär bland annat att du ska avstå från att gå till jobbet.

Även barn som är friska ska gå till skolan, men om en familjemedlem har covid-19 ska barnet stanna hemma. Rekommendationen gäller barn från förskoleålder och uppåt. Läs mer om att även unga barn ska stanna hemma, på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du blir sjuk med symtom som påminner om covid-19 bör du boka tid för ett PCR-prov, vilket du hittar information om under rubriken Testning av anställda. Under rubriken Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk? hittar du information om hur länge du ska stanna hemma om du har testat positivt, negativt eller om du inte testat dig alls.

Personal som tillhör riskgrupper

Hög ålder, det vill säga 70 år och äldre, är den viktigaste riskfaktorn. Särskilt i kombination med en eller flera av följande faktorer:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Fetma
 • Diabetes

Personer som är yngre än 70 år kan också ha en ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har någon eller några av ovan nämnda sjukdomar eller underliggande sjukdom som innebär ökad risk vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller som får medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.​

Anställda inom Mora kommun som tillhör någon riskgrupp ska ta upp frågan om sin arbetssituation med sin chef. Personalenheten på kommunstyrelseförvaltningen bistår med råd vid behov.

Gravida bör inte utsättas för smitta efter vecka 20

Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas in bland riskgrupperna för covid-19. Eftersom det är upp till två veckors inkubationstid från smitta till sjukdom rekommenderar Socialstyrelsen att man inte utsätts för smitta från graviditetsvecka 20. Gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Chefer och medarbetare behöver ha en kontinuerlig dialog om på vilket sätt en gravid medarbetare eventuellt kan exponeras för smitta. Detta sker genom att arbetsgivaren gör en riskbedömning av arbetsmiljön och gör en bedömning i varje enskilt fall om vilka anpassningar av arbetet och arbetsuppgifterna som är möjliga att genomföra från graviditetsvecka 20. Det kan till exempel handla om andra eller anpassade arbetsuppgifter, tillfällig omplacering eller en övergång till hemarbete.

Sammanfattningsvis gäller följande i hur vi hanterar gravida som riskgrupp:​

 1. En individuell riskbedömning ska göras för att ta reda på om arbetet innebär risk för smitta.
 2. Vid smittrisk gäller en åtgärdstrappa:
  • a) ta bort risken
  • b) arbeta hemifrån, omplaceras till annan arbetsplats eller få andra mer lämpliga arbetsuppgifter.
  • c) förbud mot att vara på arbetsplatsen med stöd av Arbetsmiljölagen. Medarbetaren får inte lön utan söker graviditetspenning från Försäkringskassan​ Länk till annan webbplats.. Om smittläget förbättras under tiden den gravida är förbjuden att arbeta, kan ny dialog föras om att återgå i arbete.

​​Möjlighet till tidigare föräldrapenning
Om den gravida arbetstagaren upplever stark oro för smitta på arbetsplatsen och av den anledningen inte vill arbeta, trots att arbetsgivarens riskbedömning inte identifierat någon risk, kan den gravida arbetstagaren välja att ta ut föräldrapenning från och med dag 60 innan beräknad förlossning (graviditetsvecka 32). Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att ta ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36. Ansökan om ledighet utifrån denna situation beviljas av chef.

Mer information

Förebyggande sjukpenning

Anställda i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 kan ansöka om förebyggande sjukpenning. Det gäller den som har en anställning och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för max 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning.

Läs mer om förebyggande sjukpenning på Försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karensavdraget slopas

Karensavdraget är tillfälligt borttaget och staten betalar ut ekonomisk ersättning för första dagen vid sjukdom. Det innebär att du som anställd i Mora kommun får ersättning från första dagen om du behöver vara hemma på grund av sjukdom. Din arbetsgivare kommer göra ett karensavdrag som vanligt och för att få ersättning behöver du som anställd ansöka om ersättningen själv hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den smittbärarpenning som redan finns för att man ska stanna hemma om man har en smittsam sjukdom kommer att finnas kvar.

Läkarintyg

Du behöver inte längre uppvisa läkarintyg hos arbetsgivaren från dag 8 för att få sjuklön. Om du är sjuk i mer än 14 dagar ska du från och med dag 15 ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan som vanligt, men först från dag 22 behöver du lämna in ett läkarintyg för att styrka sjukdom. Dessa beslut har fattats på regeringsnivå för att tillfälligt avlasta sjukvården under coronapandemin. Du kan läsa mer om sjukintyg på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om coronaviruset

Du hittar mer information om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på sidan Information om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 29 april 2021