Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Information till anställda i Mora kommun om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2020-04-01

Mora kommun följer de nationella direktiven och riktlinjerna som har gått ut när det gäller det nya coronaviruset. Det gäller i första hand statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten. I Dalarna är det Länsstyrelsen som samordnar arbetet bland länets kommuner. Det är Region Dalarna som har sjukvårdsansvaret.

Illustration av coronaviruset

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Symtom på luftvägsinfektion

Oavsett risken för samhällsspridning av coronavirus i Sverige ska alla vara uppmärksamma på symtom på luftvägsinfektion. Särskilt viktigt är att medarbetare inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Om du har allmänna förkylningssymptom som hosta, feber och snuva stannar du hemma från arbetet. Om tillståndet förvärras ringer du 1177, till exempel om du får andningssvårigheter eller inte klarar egenvård i hemmet.

Det är viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det.

Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt. Se gärna över möjligheten till elektroniska möten.

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symptom, finns möjlighet att via 1177 få så kallad smittbärarpeng från försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Distansarbete

Den nationella riktlinjen är att du ska stanna hemma från arbetet om du har syptom på hosta, halsont, feber och problem med luftvägarna. Det kan då vara en bra lösning att arbeta på distans, om det är möjligt utifrån arbetssituationen och man inte är sämre än att kunna arbeta, men inte så dålig att det är nödvändigt med sjukskrivning.

Det innebär alltså att det kan finnas möjlighet att arbeta på distans, om arbetet så tillåter och du kommit överens om det i samråd med din chef. Det är egentligen samma hållning som vi har i kommunen har sedan tidigare: vissa kan ibland utföra distansarbete, men alltid efter godkännande av chef och om det passar arbetsuppgifterna.

Fortfarande gäller att den som är frisk ska arbeta som vanligt. Den som är sjuk ska sjukskriva sig och inte arbeta.

IT-enheten arbetar under tiden på att inventera behov av verksamhetssystem för att göra det möjligt för vissa att distansarbeta.

Skola

Elever och personal inom skolan ska liksom alla andra i samhället och kommunen gå till skolan om man är frisk, det gäller även om en anhörig är sjuk.

Det är för närvarande inte aktuellt att stänga förskolor och skolor i Mora kommun på grund av coronaviruset. Också detta enligt de nationella rekommendationerna. Folkhälsomyndigheten anser att det för närvarande inte är en effektiv åtgärd att låta friska barn stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som är sjuk ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Personal över 70 år

Folkhälsmyndigheten rekommenderarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster personer över 70 år att undvika sociala kontakter. När det gäller anställda inom Mora kommun som är 70 år får bedömningen göras från fall till fall av verksamheten och den enskilde. Personalenheten på kommunstyrelseförvaltningen kan bistå med råd, om det finns behov.

Karensavdraget slopas

Under en begränsad tid slopas karensavdraget och staten betalar ut ekonomisk ersättning för första dagen vid sjukdom, enligt ett uttalande från regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det slopade karensavdraget föreslås i en extra vårändringsbudget som läggs i spåren av coronakrisen. Det innebär att du som anställd i Mora kommun får ersättning från första dagen om du behöver vara hemma på grund av sjukdom. Din arbetsgivare kommer göra ett karensavdrag som vanligt och för att få ersättning behöver du som anställd ansöka om ersättningen själv hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den smittbärarpenning som redan finns för att man ska stanna hemma om man har en smittsam sjukdom kommer att finnas kvar.

Läkarintyg

Du behöver inte längre uppvisa läkarintyg hos arbetsgivaren från dag 8 för att få sjuklön. Om du är sjuk i mer än 14 dagar ska du från och med dag 15 ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan som vanligt, men först från dag 22 behöver du lämna in ett läkarintyg för att styrka sjukdom. Dessa beslut har fattats på regeringsnivå för att tillfälligt avlasta sjukvården under coronapandemin. Du kan läsa mer karensavdrag och sjukintyg på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammankomster och arrangemang

Mora kommun arrangerar regelbundet en mängd möten och arrangemang, både internt för personalen och utåt för allmänheten. Regeringen har den 27 mars fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga sammankomster med mer än 50 personer, istället för den tidigare gränsen på 500 personer. Mora kommun följer den förordningen och har inte fattat beslut om några andra restriktioner för möten och arrangemang.

Om du bedömer att det är stor risk att det skulle komma alltför få besökare eller åhörare till ditt arrangemang eller möte, kan det ställas in eller skjutas upp för att använda resurserna bättre. Det är viktigt att det i så fall kommuniceras. Stäm av med din chef innan ett sådant beslut fattas.

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal som har anhörig som väntar på provsvar för covid-19

Om den anhörige har provtagits är det relativt kort väntan på provsvar. Svar fås inom ca en arbetsdag, beroende på var i landet man befinner sig. I väntan på provsvar bör arbetsgivaren i samråd med regionens smittskyddsläkare göra en bedömning av arbetssituationen och arbete i väntan på provsvar.

Om en anhörig har bekräftad covid-19 sker smittspårning i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Det gäller alltså personal inom Mora kommun som arbetar med hälso- och sjukvård.

Mer information om coronaviruset

Du hittar mer information om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på sidan Information om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 2 april 2020