• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-09-15

Mora kommun följer nationella råd och rekommendationer när det gäller coronaviruset. Det handlar till exempel om råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, MSB och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

Vaccination på arbetstid

Medarbetare i Mora kommun kan vaccinera sig på arbetstid – efter överenskommelse med chef.

Riktlinjer för vaccinering på arbetstid:

  • ​Kom överens med din chef om när det kan passa att du vaccinerar dig.
  • Försök boka en vaccinationstid som passar arbetsplaneringen så långt det är möjligt.
  • Det går inte att räkna vaccinationstiden som arbetstid om den sker utanför det ordinarie schemat och det går inte att få kompensation för vaccinationstid utanför den ordinarie arbetstiden. ​

När ska jag stanna hemma?

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Om du har symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. ska du stanna hemma från arbetet. Det gäller även om du har lättare symtom. Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt.

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och omfattas ofta av förhållningsregler. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Läs mer på: Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Testning vid smittspårning på arbetsplatser

Om smittspårning sker på din arbetsplats kan du behöva testa dig även om du inte har symtom. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Om ett fall av covid-19 upptäcks på en arbetsplats ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning och stanna hemma vid minsta symtom. De nära kontakterna ska också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola. Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg.

Läs mer: Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser — Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Testning av anställda

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar Mora kommun alla medarbetare att arbeta på distans så långt det är möjligt. Syftet är att minska antalet personer som vistas på arbetsplatsen samtidigt. Mora kommun har därför riktlinjer för hur och när vi kan distansarbeta.

Det är alltid verksamhetens behov och förutsättningar som är utgångspunkten när möjligheten till distansarbete bedöms. Om du har arbetsuppgifter som kan utföras hemma kan du komma överens med din chef om att få arbeta hemifrån så ofta det går. Alternera gärna distansarbete och arbete på plats. Vissa arbetsuppgifter kanske lämpar sig för distansarbete medan andra ska utföras på plats.

Chefens ansvar

Om du vistas på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum. Om det är möjligt, anpassa dina arbetstider så att du undviker trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. Prata med din chef innan du ändrar eller anpassar dina arbetstider.

På jobbet

Samtliga verksamheter uppmanas att ha digitala möten, i enlighet med Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer.

  • Basera bedömningen om hur mötet ska genomföras utifrån syfte, sammanhang, deltagare samt hur lokalen ser ut.
  • Om mötet genomförs fysiskt: Säkerställ att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas. Boka till exempel gärna en större lokal så att ni kan hålla distans.
  • Undvik om möjligt hybridmöten – eftersträva att så många som möjligt ska delta, på lika villkor.
  • Ställ inte in möten som inte kan genomföras fysiskt – försöka alltid ställa om och genomföra digitalt istället.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk?

Om du har varit sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Du kan återgå till jobbet även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än sju dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Hur länge ska jag vara hemma om jag är förkyld, men inte har covid-19?

Om du har varit sjuk men testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobbet.

Jag är sjuk, men vet inte om jag har covid-19. Hur länge ska jag stanna hemma?

Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Får jag ersättning om jag är hemma utan att vara smittad?

Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte uppvisar symtom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från Försäkringskassan. Smittbärarpenning och reseersättning för anställda (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag ska vård om jag har symtom?

För att undvika smittspridning är det viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det. Ring istället 1177 eller boka en tid för provtagning genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hur bokar jag provtagning?

Här hittar du information test för covid-19: Lämna prov och få provsvar om covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om du har symtom kopplade till covid-19 och arbetar inom vård- och omsorg ska du kontakta din chef för att få information om hur du går tillväga.

Medarbetare inom vård och omsorg

Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus. Därför finns det information som riktar sig just till dig som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper till exempel inom vård och omsorg.

På Socialstyrelsens webbplats Stöd till socialtjänsten - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård eller vård- och omsorg.

Munskydd i patientnära situationer

Smittskydd Dalarna rekommenderar medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt vård- och omsorgsverksamheten, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning

Se föreläsning om covid-19 med Eva Nordin Olson, distriktsläkare på Mora vårdcentral Länk till annan webbplats.. Föreläsningen gjordes i april 2020 och riktade sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Senast uppdaterad: 15 september 2021