• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-12-02

Mora kommun följer nationella råd och rekommendationer när det gäller coronaviruset. Det handlar till exempel om råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, MSB och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

Vaccination på arbetstid

Medarbetare i Mora kommun kan vaccinera sig på arbetstid – efter överenskommelse med chef.

Riktlinjer för vaccinering på arbetstid:

  • ​Kom överens med din chef om när det kan passa att du vaccinerar dig.
  • Försök boka en vaccinationstid som passar arbetsplaneringen så långt det är möjligt.
  • Det går inte att räkna vaccinationstiden som arbetstid om den sker utanför det ordinarie schemat och det går inte att få kompensation för vaccinationstid utanför den ordinarie arbetstiden. ​

När ska jag stanna hemma?

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Om du har symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. ska du stanna hemma från arbetet. Det gäller även om du har lättare symtom. Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt.

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och omfattas ofta av förhållningsregler. Läs mer på: Vägledning för smittspårning av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testning vid smittspårning på arbetsplatser

Om smittspårning sker på din arbetsplats kan du behöva testa dig även om du inte har symtom. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Om ett fall av covid-19 upptäcks på en arbetsplats ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning och stanna hemma vid minsta symtom. De nära kontakterna ska också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola. Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg.

Läs mer: Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser — Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Distansarbete

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att ta bort många restriktioner från och med 29 september. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Beslutet innebär bland annat att de allmänna råden om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Det innebär att Mora kommun efter den 29 september inte längre kommer uppmana alla som kan att arbeta hemma. Alla anställda bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig. Det beror på att ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Efter 29 september gäller därför nya allmänna råd till ovaccinerade vuxna. Råden innebär att den som inte är fullvaccinerad bör fortsätta hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk?
Du som är fullvaccinerad eller nyligen har haft covid-19 kan återvända till arbetet, utan testning, när du har varit feberfri i minst ett dygn och känner dig frisk, även om vissa luftvägssymtom kvarstår. Det är upp till varje person att bedöma när man känner sig frisk. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Om du är ovaccinerad eller arbetar inom vård- och omsorg rekommenderas du att testa dig och stanna hemma i väntan på testresultat.

Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

När ska jag testa mig för covid-19?
Du bör boka tid för provtagning om du har symtom på covid-19, är en så kallad hushållskontakt eller har uppmanats att testa dig av en smittspårare. I Dalarna rekommenderas provtagning från förskoleklass och uppåt. Läs mer om att lämna prov för covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur bokar jag provtagning?
Här hittar du information om provtagning för covid-19: Lämna prov och få provsvar om covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Om du har symtom kopplade till covid-19 och arbetar inom vård- och omsorg ska du kontakta din chef för att få information om hur du går tillväga.

Får jag ersättning om jag är hemma utan att vara smittad?
Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte har symtom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från Försäkringskassan. Smittbärarpenning och reseersättning för anställda (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag söka vård om jag har symtom?
För att undvika smittspridning är det viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det. Ring istället 1177 om du behöver rådgivning.

Medarbetare inom vård och omsorg
Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus. Därför finns det information som riktar sig just till dig som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper, till exempel inom vård och omsorg.

På Socialstyrelsens webbplats Stöd till socialtjänsten - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård eller vård- och omsorg.

Munskydd i patientnära situationer
Smittskydd Dalarna rekommenderar medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt vård- och omsorgsverksamheten, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning
Se föreläsning om covid-19 med Eva Nordin Olson, distriktsläkare på Mora vårdcentral Länk till annan webbplats.. Föreläsningen gjordes i april 2020 och riktade sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Senast uppdaterad: 2 december 2021