Nu är Moras nya brandstation invigd

Onsdagen den 4 mars invigdes Moras nya brandstation efter många års diskussioner och ett par års byggtid. Politiker och tjänstemän från Brandkåren Norra Dalarnas samverkansområde deltog med glatt humör på den efterlängtade invigningen.

Bild

Bandklippning.

Invigningsceremonin inleddes med att brandbilarna kördes i kortege den kilometerlånga sträckan från gamla brandstationen till den nya. Därefter hölls tal av Henrik Gatu från NCC, Länsstyrelsens länsråd Camilla Fagerberg, Jan Wisén från MSB och Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora. Invigningen avslutades med bandklippning och tårta.

Den 2 maj blir det ett öppet hus för allmänheten.

Om den nya brandstationen

Behovet av en ny brandstation i Mora har funnits i många år eftersom den gamla är för liten, för opraktisk, anpassad för frivilligkåren och saknar viktiga funktioner för brandkåren. Den nya brandstationen är en modern trevåningsbyggnad som ligger i korsningen Mäxvägen/Svedjärnsvägen. Här finns det plats för samtliga brandbilar, vilket innebär att utryckningar kommer kunna ske snabbare än tidigare.

De nya lokalerna innebär också en stor förbättring för brandmännens arbetsmiljö. Bland annat kommer kläder, bilar och annan utrustning kunna saneras på en särskilt ställe när de kommer tillbaka från utryckningar. Tidigare har personalen kommit in direkt i vagnhallen vilket innebär att förorenade ämnen riskerar att spridas via ventilationen.

En ny funktion är även att brandstationen får en räddningscentral. Det innebär att det kommer vara möjligt att leda komplexa insatser och kriser från stationen, till exempel vid stora skogsbränder, översvämningar eller långa strömavbrott - något som inte varit möjligt tidigare. Räddningscentralen har modern teknik och är helt självförsörjande med el, vatten, värme och ventilation.

Bildspel, klicka på pilarna för att bläddra.

Senast uppdaterad: 7 september 2020