Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.
 • Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Socialförvaltningens avdelning för arbete och integration organiserar om

Socialförvaltningens avdelning för arbete och integration organiserar om

En modell för en ny organisation har presenterats för personalen på avdelningen för arbete och integration inom socialförvaltningen. Utgångspunkten för organisationsutvecklingen är bland annat det politiska kravet på effektivisering och att avdelningens arbete ska organiseras på ett sätt som främjar brukarnas delaktighet.

Illustration över organisationsförändringarna

Det finns ett tidigare politiskt beslut om ett effektiviseringskrav på 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 20 procent av budgeten 2019.

Förslaget innebär en minskning av personalen från 47 till 34 medarbetare. Det motsvarar 5,8 miljoner kronor, en förändring som gör det möjligt att ställa om verksamheten till att främja tillkomsten av arbetsintegrerande sociala företag. I framtiden kommer de företagen att kunna erbjuda tjänster i form av sysselsättningsplatser.

Förändringarna ska även utgå från strategin Hållbara Mora och riktlinje för arbetsintegrerande socialt företagande.

I den nuvarande organisationen ingår de tre enheterna

 • Anhörigstöd & personligt ombud
 • Enheten för arbete och utveckling
 • Integrationsenheten

I den nya organisationen kommer enheterna att vara:

 • Anhörigstöd & personligt ombud
 • Enheten för arbete och sysselsättning
 • Enheten för arbetsmarknad och integration

Syfte och ambition med organisationsutvecklingen delas upp i fem huvudpunkter:

 • Avdelningens arbete ska organiseras på ett sätt som främjar brukarnas delaktighet i samhället som helhet
 • Samverkan och samarbete såväl inom avdelningen som med det privata näringslivet och civilsamhället ska öka utifrån Individens behov i centrum
 • Avdelningen och dess brukare ska bli en tydligare del i kommunens övriga verksamheter som skapare av mervärden och guldkant
 • Konkurrens med övriga näringslivet ska undvikas
 • Organisationens arbetssätt ska anpassas till kommunens riktlinje för arbetsintegrerande socialt företagande.

Under våren ska den nya organisationen förankras genom personalmöten och information till de fackliga organisationerna.

Beslut väntas i socialnämnden den 29 april.

Senast uppdaterad: 17 november 2020