Barn med 15-timmarsplats på förskolan stannar hemma från måndag

För- och grundskoleförvaltningen har beslutat att de vårdnadshavare som idag har en 15-timmarsplats för sina barn ska hålla sina barn hemma från måndagen den 23 mars. Beslutet gäller exempelvis föräldralediga och arbetssökande som har sina barn på förskolan 15 timmar i veckan.

Foto på barn som leker med lego

Eftersom det finns risk för att en del av förvaltningens ordinarie personal och vikarier kommer att insjukna, är det nödvändigt att planera för olika händelseförlopp och vara förberedd. Om barngrupperna tillfälligt minskas, är förhoppningen då att personalstyrkan ska räcka till för de barn som har vårdnadshavare som behöver förvärvsarbeta för att samhällsnyttiga funktioner ska fungera i fortsättningen.

Om en arbetssökande får anställning under perioden, är barnet välkommet att använda sin plats på förskolan utifrån vårdnadshavarens arbetsschema.

De som har betalat för 15-timmaraplats i förskott, kommer att få tillbaka avgiften.

 

Mer information om coronaviruset

Du hittar mer information om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet på sidan Information om coronaviruset.

Senast uppdaterad: 19 mars 2020