Kommunen satsar på kockar och grundskolelärare i årets lönerörelse

Kommunstyrelsen har fattat beslut om inriktningen i årets löneöversyn i Mora kommun. I år kommer en särskild satsning att göras på legitimerade lärare inom grundskolan årskurs 7–9, samt kockar inom kostverksamheten och nyckelpersoner.

Bildkollage på lärare och kock

Mora kommuns lönebild ska underlätta att rekrytera ny personal och att behålla den kompetens som redan finns för att driva kommunernas verksamheter.

Inför löneöversynen har det gjorts en analys om särskilda prioriteringar och behovsbeskrivningar har hämtats in från både förvaltningschefer och fackliga organisationer. Analysen visar att Mora kommun står inför en betydande utmaning när det gäller kompetensförsörjningen. Det märks inom skolans verksamheter, men även när det gäller nyckelpersoner och specialister inom alla förvaltningar.

Lönestatistiken visar att yrkesgruppen kockar i Mora kommun har en lägre lönebild än kockar i närliggande kommuner. Det råder i dagsläget brist på kockar och för att kunna attrahera och behålla kockar behöver lönestrukturen förstärkas.

Kommunstyrelsen beslutade därför att i årets löneöversyn särskilt prioritera legitimerade lärare inom grundskolan årskurs 7–9, samt kockar inom kostverksamheten samt nyckelpersoner och specialister.

Lönekartläggningen har gjorts på 2019 års löner och den visar inte på några oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Mora kommun. Utifrån indexberäkningen Equal Pay Index, har Mora kommun mycket jämställda löner.

”Behovet av kompetens är stort i kommunen, och därför är det bra att vi kan arbeta strategiskt utifrån prioriterade områden. Mora är en växande kommun, så det är viktigt att vi kan rusta för framtiden”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 21 september 2020