• Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Paket av åtgärder från kommunen för att underlätta för Moras näringsliv under krisen

Paket av åtgärder från kommunen för att underlätta för Moras näringsliv under krisen

Mora kommun tar nu till en rad åtgärder för att underlätta för företag och föreningar under coronakrisen. Handel och näringsliv är hårt drabbat av nedgången och kommunen försöker nu från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen. Förlängda betalningsdatum och fri parkering på kommunens egna P-platser i centrala Mora är några av åtgärderna.

Foto på Moras gågata

”Det är en svår tid, även för företagare och föreningar i Mora. De flesta kan hjälpa till på olika sätt och vi på Mora kommun vill göra vad vi kan för att mildra de ekonomiska följderna för vårt näringsliv. Därför kan vi presentera ett paket av åtgärder som vi hoppas underlättar situationen”, säger utvecklingschef Caroline Smitmanis Smids i Mora kommun.

En av insatserna är att Mora kommun skjuter upp sista betalningsdatum för företag för en rad taxor och avgifter som kommunen debiterar för. Sista betalningsdag kan bli 1 september för:

 • Livsmedelstillsyn
 • Alkoholtillsyn
 • Tillsyn inom miljöbalkens område
 • Tillsyn inom lagen om tobak och liknande produkter
 • Tillsynsavgifter brand
 • Avgifter för tillstånd/anmälan gällande bygg och miljö. Återbetalning sker om ett ärende dras tillbaka innan handläggning påbörjats
 • Kommunala avgifter för att arrendera ut mark för t ex uteserveringar
 • Hyror för lokaler och anläggningar som kommunen äger

Andra åtgärder som kommunen vidtar i sitt paket är kortad betaltid till de företag som levererar till kommunen.

Kommunen ställer inte in egna evenemang utan skjuter upp dem, där det är möjligt.

Parkeringsavgifterna tas tillfälligt bort på kommunens egna parkeringar i centrala Mora under en period för att främja handel och besöksnäring. Måndagen den 13 juni återfördes parkeringsavgiften på kommunens parkeringar då fler besökare väntas komma till Mora.

Snabb hantering för tillstånd av uteservering. Läs mer om tillstånd för uteserveringar under coronakrisen.

Betala ut lokalt aktivitetsstöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i samma nivå med år 2019, även om det har varit färre barn i aktiviteterna hittills i år.

Mora kommun vill också frigöra tid hos företagen genom en rad åtgärder:

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt
 • Ta upp en dialog om tillstånds- och tillsynsärenden om ett företag vill pausa eller avbryta
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Erbjuda livsmedelsinspektörernas kunskap om smittspridning
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

”Det här kanske inte innebär dramatiska förbättringar för företagen, men vårt paket kanske bidrar till att en del klarar av att komma över krönet under den här krisen”, säger utvecklingschef Caroline Smitmanis Smids.

"Men alla kan naturligtvis bidra, till exempel genom att handla lokalt, inte skjuta upp alla inköp och kanske beställa hem mat från restaurangen om man nu inte vill äta ute."

Senast uppdaterad: 16 november 2020