Vill du hjälpa till under coronapandemin?

Vi får frågor från medborgare som vill hjälpa till som vikarier eller erbjuda sina tjänster på annat sätt med anledning av coronapandemin. Nu har vi skapat ett webbformulär där du kan anmäla ditt intresse att hjälpa till med frivilliga insatser eller andra tjänster.

Sköterska ger stöd till en patient

Har du någon speciell kunskap som du tror att vi skulle ha nytta av? Är du undersköterska, lärare, pedagog, översättare eller organisatör? I den extraordinära situation som råder kan alla sorters kunskaper vara användbara.

Har du material eller andra tjänster som du kan erbjuda? Kan du till exempel erbjuda skyddsutrustning till vården, transporter eller lokaler?

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Senast uppdaterad: 26 mars 2020