• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Mora kommun förbereder för eventuell stängning av skola och förskola – föräldrar uppmanas anmäla behov

Mora kommun förbereder för eventuell stängning av skola och förskola – föräldrar uppmanas anmäla behov

Regeringen har förberett för att skolor och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronasmittan. Ett sådant beslut kan komma med kort varsel och därför har vi i Mora kommun förberett för konsekvenserna av en eventuell stängning. Det innebär att de föräldrar som har samhällsviktiga arbeten redan nu uppmanas att anmäla det för att barnen ska beredas plats på förskola och fritidshem.

Förskolebarn vid staket.

Det är viktigt att vara medveten om att det ännu inte har fattats något beslut om att stänga skolor och förskolor i Sverige.

”Men vi vill vara förberedda om vi skulle hamna i den situationen”, säger Inga-Lena Spansk, skolchef i Mora kommun.

"Det handlar om att göra en kartläggning och inventera behovet".

Vissa vårdnadshavare har arbeten inom så kallade samhällsviktiga områden. Staten har identifierat dessa områden och branscher som är livsviktiga för att samhället ska fungera. Tanken är att de med samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta att arbeta och att barnen tas om hand under den tiden.

Samhällsviktiga funktioner är till exempel vård och omsorg, men kan också vara personal i räddningstjänst, livsmedelsbutiker, rättsväsendet, apotek, kraftverk, elbolag, värmeverk och andra yrkesgrupper.

”Det är tryggt för föräldrarna i samhällsviktiga sektorer om de i god tid får veta var deras barn ska vistas. Om det nu blir aktuellt med en skolstängning och det vet vi ju inte än”, säger Spansk.

Barn som går på förskola, samt barn upp till och med årskurs 3 och har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, kan få plats på förskola och fritidshem.

Barn som går i årskurs 4 till årskurs 9 stannar hemma, oavsett om vårdnadshavarna arbetar i samhällsviktiga funktioner eller inte. Det är vårdnadshavarna som då har ansvaret för barnen under dagarna.

Du som arbetar inom ett yrkesområde som klassas som samhällsviktig har rätt att lämna ditt barn på förskola eller fritids för tillsyn när du arbetar. Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att bägge arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Det gäller även vid delad vårdnad av barnet.

I det fall det blir en skolstängning, kommer Mora kommun att ha öppet på följande förskolor och fritidshem:

  • Norets förskola
  • Rödmyrens förskola
  • Utmelands förskola
  • Hånåkni förskola*
  • Noretskolans fritidshem
  • Grundsärskolans fritidshem
  • Utmelands fritidshem

*På Hånåkni förskola bereds plats för barn i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid, dagligen klockan 06.30 - 22.00.

Regeringen har pekat ut de samhällsviktiga funktionerna. Mora kommun har utgått från den när kommunens samhällsviktiga funktioner har identifierats.

Nedan hittar du en länk till vårt formulär för beredning av plats i förskola eller fritidshem. Sista ansökningsdag är den 27 mars!

Anmäl behov av förskola eller fritidshem via det här formuläret

Besked kommer i första hand att lämnas via mejl så det är viktigt att du fyller i korrekta kontaktuppgifter. Besked kommer normalt om någa dagar.

Vid delad plats görs ansökan av båda vårdnadshavarna om behov finns.

Vi kommer att använda den anhöriginformation som du redan har lämnat till barnets förskola eller fritidshem.

För dig som inte har plats för barn i dagsläget

Den som idag inte har plats på förskola eller fritidshem för sina barn, och som har samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn, kan ansöka om plats.

Ansökan om plats gör du här Länk till annan webbplats.

Det är bara barn som omfattas av kommunens barnomsorg som kan få en jourplats under coronakrisen. Har du ditt barn på någon av fristående verksamhet (friskola), får du vända dig till respektive skolledning/styrelse.

Föräldrar och elever uppmanas att följa utvecklingen och få detaljerad information på skolwebbarna för sina klasser och skolor.

Har du frågor kring jourförskola och jourfritids – om skolorna är stängda, kan du skicka e-post till forskola.fritids_sarskildahandelser@mora.se

Det går också att ringa till 0250-266 16 (telefontid klockan 10.00-12.00 mån-fre.). Eftersom många ringer och det kan vara svårt att komma fram vill vi att du i första hand skickar e-post.

Information på annat språk

Om det finns behov av att få hjälp med anmälan och information på ett annat språk, kan kommunens integrationsenhet hjälpa till, telefon 0250-260 00 eller e-post integration@mora.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2020