Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Kommunfullmäktige öppnar för nämndsmöten på distans

Kommunfullmäktige i Mora är kallat till ett extra möte på tisdag den 31 mars. Huvudskälet är att kunna fatta beslut som gör det möjligt att genomföra möten i fullmäktige och de politiska nämnderna på distans. Detta med tanke på den rådande coronasituationen.

Skärmbild från livesändningen av Mora kommunfullmäktige den 18 mars 2019

Förslaget innebär att fullmäktige och nämnderna ska kunna sammanträda med ledamöter närvarande på distans om det finns ”synnerligen allvarliga skäl”, exempelvis samhällsstörning eller annan katastrof. Sådant synnerligt allvarligt skäl avgörs av kommunfullmäktiges presidium.

”Vi befinner oss i exceptionella omständigheter och vi måste då säkerställa att det kommunala beslutsfattandet inte förlamas genom svårigheter och faror för de förtroendevalda att kunna delta i möten”, förklarar Lennart Sacrédeus (KD), kommunfullmäktiges ordförande i Mora.

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelser och nämnder att delta på distans om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att beslutet sker genom sluten omröstning.

För att sammanträden ska kunna genomföras på distans i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Mora kommun, måste fullmäktige fatta beslut om komplettering i fullmäktiges arbetsordning och i nämndernas reglementen. Det är huvudpunkten vid det extra fullmäktigemötet.

När det gäller gemensamma nämnder med Orsa och Älvdalen, måste motsvarande beslut fattas av de kommunerna.

Det extra mötet i kommunfullmäktige börjar klockan 17:30 på tisdag den 31 mars och direktsänds på webben genom länken här. Observera att mötet startar en timme tidigare är normalt.

Se livesändningen på YouTube Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020