Byggstart för E45 i Mora till sommaren

Trafikverkets upphandling av entreprenör är klar. Tre nya cirkulationsplatser, fler körfält och en gångtunnel från resecentrum ska bland annat byggas på den första delsträckan. Arbetet planeras starta till sommaren.

Flygbild över centrala Mora sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB

Flygbild över centrala Mora sommaren 2017. Sträckan som ska byggas om är E45 intill Siljan från Fridhemsgatan i botten av bilden, till Noretbron i toppen. Foto: Bergslagsbild AB.

Den första etappen sträcker sig från Noretbron till Älvgatan/Vasagatan. Det arbetet beräknas ta ungefär ett år att göra klart.

Ombyggnaden där innebär flera åtgärder som ska minska risken för köbildning och göra vägen säkrare. Bland annat ska vägsträckan breddas och få ett till körfält i vardera riktning. De trafikljus som idag står vid östra och västra infarterna till resecentrum ska ersättas av rondeller. Trafikverket stänger även och flyttar en del utfarter mot vägen permanent.

Från resecentrum byggs en gång- och cykeltunnel, Kristinebergstunneln, så att resenärer kan ta sig säkrare till andra sidan av vägen. Planskilda passager förbättrar även framkomligheten för annan trafik.

Vad händer fram till byggstart?

Entreprenören ska nu närmast planera och förbereda det arbete som ska utföras, i samarbete med Trafikverkets projektledning. De ska också komma in med handlingar till Trafikverket och kontraktera underentreprenörer innan de kan starta ombyggnaden.

Som det ser ut nu sker den tidigast i slutet av juni, men troligen mot slutet av sommaren, i juli–augusti. Hela arbetet med de båda delsträckorna från Noretbron fram till Fridhemsgatan ska vara klart 2022.

Kontaktuppgifter

Trafikverket

Åsa Bergqvist, projektledare och enhetschef. Trafikverket Distrikt Mitt.
E-post: asa.bergqvist@trafikverket.se
Telefon: 010-124 31 86

Mora kommun

Klas Darlin, samhällsplanerare. Mora kommun.
E-post: klas.darlin@mora.se
Telefon: 0250-261 18

Senast uppdaterad: 1 april 2020